Növények hőigénye

Növények hőigénye. Minden növény fejlődése bizonyos meghatározott hőmérsékleti viszonyok között megy végbe, amelyek igen változók.

A vízi vegetáció optimuma általában alacsony, a szárazföldi növényeké 25-30 C° körül van, a felső hőhatár 40-50 C° körüli.

Az egyes növényfajok hőigénye igen különböző. Ennek alapján a növényeket az ökológiában több csoportba osztották.

A Köppen-féle csoportosítása következő

1. Megatermák. Évi hőmérsékleti minimumuk 16 C° felett van, tenyészetük állandó. A trópusokra jellemző.

2. Xerotermák. Évi 16 C° minimum mellett szárazság által előidézett nyugalmi periódus jellemző rájuk. Sivatagi és félsivatagi növények tartoznak ide.

3. Mezotermák. Az évi minimum 16 C°-tól valamivel a 0° alatti hőmérséklet közt változik. Határozott téli nyugalmi periódus nincs. A mediterrán jellegű tájak örökzöld növényei tartoznak ide.

4. Mikrotermák. Az évi minimum 0 C° alatti, de a júliusi középhőmérséklet 10 C° felett van. Mérsékelt égövi lombhullató és tűlevelű növények tartoznak ide.

5. Hekisztotermák. A júliusi középhőmérséklet 10 C° alatt van. A fátlan tundrák növényei tartoznak ide. Ezek a csoportok a Föld különböző klímaöveinek is egyben kifejezői, a kertészeti gyakorlatban is igen jelentősek, mert ez szabja meg az egyes fajok szabadföldi, ill. különféle hőfokú üvegházi termesztésének lehetőségeit.

növények hőigénye, megatermák, mikrotermák, lombhullató, tűlevelű növények

Növények hőigénye