Kertészeti lexikon címszavak - E

 • 2022-01-18
 • Early-Redhaven-őszi

    őszibarack gyümölcsfa - 1961-től kezdve terjed a termesztésben. Idény és típus. A Redhaven őszibarack előtt 12-14 nappal érik. Gyümölcs és áruérték. Gyümölcse közepes méretű, 130 g tömegű. Alakja kissé megnyúlt.
 • Edényes-növények

    - A hajtásaikban szállítószövetek alakulnak ki. Az edényes növények közé soroljuk a páfrányokat, a nyitvatermőket és a virágos növényeket.
 • Edzett-ellenálló

    kertészetben fagyállóság - Kedvezőtlen környezeti körülményeket is elviselő, túlélő.
 • Efemer kérészéletű

    rövid tenyészidejű - Olyan egyéves növény, amelynek élettartama jóval rövidebb, mint egy naptári év, gyakran csak néhány hétig tart
 • Egyszikű

    sziklevéllel csírázó - Az egyszikűek közé javarészt lágyszárú növények tartoznak, de vannak fa és cserjetermésű növények is, például a pálmák, az Aloe, a Yucca, a Dracaena és a Cordyline.
 • Élősködő

    parazita, élősdi - Élősködő - Olyan növény, amely egy másik növényen élve, annak szöveteibe behatolva saját létfenntartásához a növény tápanyagát használja fel.
 • Élősövény

    azonos fajtájú cserjesor - Élő sövény az azonos fajtájú cserjesor kerítés, gyakran csak díszítés céljára. Alakítható nyírással vagy szabadon is nőhet.
 • Embrió

    - Hajtásos növényeknél a zigótából fejlődő ivartalan (sporofiton) nemzedék fejletlen alakja, mely a Harasztoknál az előtelepen alakul ki és nincsen gyököcskéje ...
 • Endokarpium

    belső termésfal - A magot vagy magvakat közvetlenül körülvevő belső termésfal, ez legjobban a csonthéjas termésnél különül el (csontár)
 • Endospermium

    magfehérje, táplálószövet - magfehérje vagy belső táplálószövet - A magban kisebb-nagyobb mennyiségben megtalálható különleges szövet.
 • Epifita

    fák ágain élő - Természetes körülmények között rendesen fák ágain, jóval a föld felszíne fölött élő növényfaj.
 • Erdei-bagolypille

    lepkék, élősködő - Erdei bagolypillék (Noctuidae). Erdei csemetekertekben vagy erdőállományokban stb., lombos fa- és fenyőcsoportokon károsító fajok.
 • Erdei-cserebogár

    szárnyas rovarok - Erdei cserebogár (Melolontha hippocastani F.). A májusi cserebogárhoz nagyon hasonló, 30-35 mm hosszú bogár.
 • Erdeifenyő-szövőlepke

    lepkék - Erdeifenyő szövőlepke (Dendrolimus pini L.) barna színű, elülső szárnyain egy-egy fehér folttal és világosabb barna harántsávval. Szárnytávolság 50-80 mm. Jún.-júl.-ban rajzik.
 • Erdei humusz

    szerves anyag - Erdei humusz az alomtakaróból a parányszervezetek tevékenysége folytán alakul ki.
 • Erdei-rozsdagombák

    gombák, élősködők - Erdei rozsdagombák. A fák törzsén, ágain daganatokat, hajtásain csavarodást, torzulást, a tű- és lombleveleken pedig foltosodást, elhalást okoznak.
 • Ernyővirágzat

    fák, lágyszárú növények - Fák, lágyszárú növények tartoznak ebbe a csoportba. Olyan virágzat, amelyben a virágkocsányok a virágzati tengely csúcsából, látszólag egy pontból erednek.
 • Eső

    csapadék, csapadékforma - Eső folyékony halmazállapotú légköri csapadék. Különböző nagyságú vízcseppekből áll, amelyek felhőből hullanak a talajra.
 • Esőerdő

    erdőtársulások - Növényfajokban gazdag erdő teljesen zárt lombkoronaszinttel, - erdőtársulás. Rendszeresen bőséges csapadékhoz jutó helyeken fejlődik ki.
 • Évelő

    áttelelő, több évig élő - Botanikai szóhasználatban határozatlan idejű, de legalább három éves élettartalmú növény.

 • Egyenes vállú (levélváll, levéllemez): A vállán egyenes vonallal határolt levéllemez.
 • Egyéves: Olyan növényfaj, vagy változat, amelynek élettartama legfeljebb egy év, vagyis a csírázástól a virágzáson át a termésérésig nem több mint egy naptári év telik el. Az egyévesek csak magról szaporíthatók. Eredeti életformájától függetlenül egynyárinak nevezzünk minden olyan növényt, amelyet kiültetve legfeljebb egy évig tartunk.
 • Egyivarú virág: A virágok vagy csak hím, vagy csak női ivarszerveket hordoznak.
 • Egylaki (növény): Működőképes hím és nőivarú virágot egyaránt tartalmazó növény. Az ivarlevelek egyazon virágon belül, vagy különálló hím és női ivarú virágban is elhelyezkedhetnek. Ellentettje a kétlaki.
 • Egyszertermő, monokarpikus (növényfaj): Olyan növény, amely egész élete során csak egyszer érlel magot. Ilyen az összes egynyári és kétnyári növény, valamint a hoszabb életű növények közül a bambuszok egyes fajtái, vagy az Agave fajok.
 • Egyszerű virág: Ha a termesztett fajta virága közel azonos számú sziromlevélből áll, mint a hozzá közel álló, vadon élő alapfajé, vagy a szirmai egy sorba rendeződnek el, akkor a virágot egyszerűnek nevezzük.
 • Egzotikus faj: A kérdéses országban vagy térségben nem őshonos faj.
 • Elfekvő (növénynövekedési mód): A hajtások inkább a földhöz simulóak, a hajtáscsúcsuk azonban felálló, ellentétben a heverő szárú növényekkel, amelyeknél a hajtáscsúcs is vízszintes irányban növekszik.
 • Ellipszoid (háromdimenziós szerv pl. termés): Többé-kevésbé elliptikus körvonalú termés, amelynél általában a hoszabb tengely a kocsány vonalába esik.
 • Elliptikus, kerülékes: Ellipszis alakú, a közepénél a legszélesebb, de általában mindkét végén kihegyezett levél, levélke vagy sziromlevél.
 • Élőhely (fajé): A földrajzi elterjedési terület a talaj és a vegetációtípus összessége, ahol egy faj a természetben előfordul.
 • Endemikus, benszülött: Csak egy meghatározott földrajzi területen előforduló (taxon), például a pilisi len (Linum dolomiticum) egyedül csak pilisszentiváni határban, a Kis-Szénáson fordul elő az egész világon.
 • Ép levélszél: Sima, kiemelkedésektől és bemetszésektől mentes levélszéltípus.
 • Epikorm: Egy fa vagy cserje ágán vagy törzsén bárhonnan, a kéreg alól, nem csak levélhónaljban vagy rügyből kihajtó.
 • Ér: A leveken vagy a virágok szirmán jól látható szállítószövet-kötegek.
 • Erezet: A növények leveleinek lemezét jól kirajzolódó kisebb-nagyobb bordák, szállítónyalábok hálózzák be. Ezek a levél erei, melyek együttvéve alkotják az erezetet. Az erezet gyakran a levél színén bemélyed és a fonákán kidomborodik. Az erezet szállítja a tápanyagokat és a levéllemezt szilárdítja.