Kertészeti lexikon címszavak - E

Lexikon címszavak E
 • Egyenes vállú (levélváll, levéllemez): A vállán egyenes vonallal határolt levéllemez.
 • Egyéves: Olyan növényfaj, vagy változat, amelynek élettartama legfeljebb egy év, vagyis a csírázástól a virágzáson át a termésérésig nem több mint egy naptári év telik el. Az egyévesek csak magról szaporíthatók. Eredeti életformájától függetlenül egynyárinak nevezzünk minden olyan növényt, amelyet kiültetve legfeljebb egy évig tartunk.
 • Egyivarú virág: A virágok vagy csak hím, vagy csak női ivarszerveket hordoznak.
 • Egylaki (növény): Működőképes hím és nőivarú virágot egyaránt tartalmazó növény. Az ivarlevelek egyazon virágon belül, vagy különálló hím és női ivarú virágban is elhelyezkedhetnek. Ellentettje a kétlaki.
 • Egyszertermő, monokarpikus (növényfaj): Olyan növény, amely egész élete során csak egyszer érlel magot. Ilyen az összes egynyári és kétnyári növény, valamint a hoszabb életű növények közül a bambuszok egyes fajtái, vagy az Agave fajok.
 • Egyszerű virág: Ha a termesztett fajta virága közel azonos számú sziromlevélből áll, mint a hozzá közel álló, vadon élő alapfajé, vagy a szirmai egy sorba rendeződnek el, akkor a virágot egyszerűnek nevezzük.
 • Egzotikus faj: A kérdéses országban vagy térségben nem őshonos faj.
 • Elfekvő (növénynövekedési mód): A hajtások inkább a földhöz simulóak, a hajtáscsúcsuk azonban felálló, ellentétben a heverő szárú növényekkel, amelyeknél a hajtáscsúcs is vízszintes irányban növekszik.
 • Ellipszoid (háromdimenziós szerv pl. termés): Többé-kevésbé elliptikus körvonalú termés, amelynél általában a hoszabb tengely a kocsány vonalába esik.
 • Elliptikus, kerülékes: Ellipszis alakú, a közepénél a legszélesebb, de általában mindkét végén kihegyezett levél, levélke vagy sziromlevél.
 • Élőhely (fajé): A földrajzi elterjedési terület a talaj és a vegetációtípus összessége, ahol egy faj a természetben előfordul.
 • Endemikus, benszülött: Csak egy meghatározott földrajzi területen előforduló (taxon), például a pilisi len (Linum dolomiticum) egyedül csak pilisszentiváni határban, a Kis-Szénáson fordul elő az egész világon.
 • Ép levélszél: Sima, kiemelkedésektől és bemetszésektől mentes levélszéltípus.
 • Epikorm: Egy fa vagy cserje ágán vagy törzsén bárhonnan, a kéreg alól, nem csak levélhónaljban vagy rügyből kihajtó.
 • Ér: A leveken vagy a virágok szirmán jól látható szállítószövet-kötegek.
 • Erezet: A növények leveleinek lemezét jól kirajzolódó kisebb-nagyobb bordák, szállítónyalábok hálózzák be. Ezek a levél erei, melyek együttvéve alkotják az erezetet. Az erezet gyakran a levél színén bemélyed és a fonákán kidomborodik. Az erezet szállítja a tápanyagokat és a levéllemezt szilárdítja.