Kertészeti lexikon címszavak - P

Lexikon címszavak P
 • Peptidek

  Peptidek keletkeznek, ha aminosavak lépnek egymással reakcióba úgy, hogy az egyik aminosav amino-csoportja a másik aminosav carboxil-csoportjával egyesül vízkilépés mellett.
 • Pajzstetvek

  Általában pajzzsal borított testfelületű, alig néhány mm nagyságú, szívó szájszervű rovarok. A növényeket szívogatásukkal gyengítik és pusztulásukat okozhatják. A pajzstetvek egy- vagy többnemzedékesek ..
 • Pacsirtafélék

  Pacsirtafélék (Alaudidae) az Énekesmadár alkatúak (Passeriformes) rendjének családja. Zömök testű, erős csőrű, földszínű, barnásszürke, főleg mezei, pusztai Madarak. A földön táplálkoznak és költenek, röptükben énekelnek.
 • Padkásodás

  Padkásodás a szikes gyepek felső rétegeinek különböző alakban és mérvben előállott lehordása, eróziója, amit a víz okoz. Mindazon szikes gyepeknél, ahol a kilúgzás a talajvíz magas állása v. rossz vízáteresztő képessége miatt nem mehet végbe
 • Pajzsos poloskák

  Pajzsos poloskák v. címeres poloskák (Heteroptera; Pentatomidae) 0,5-15 mm nagyságú élénk színű állatok. Fejük a tor alá rejtett. Két pontszemük van. Csápjaik négy-ötízűek.
 • Palánta

  A palántanevelő ágyban, ritkábban növényházban nevelt fiatal növény, szikleveles kortól az állandó helyre ültetésre alkalmas korig. A jó palánta edzett, szára nem megnyúlt. hanem zömök, vaskos, gyökérzete fejlett, egészséges
 • Palántavész

  Nevezik palántadőlésnek, gyökérfekélynek, pitium-betegségnek stb. is. A melegágyi v. a szabadföldi vetés foltokban pusztul. A fertőzött talajba vetett magvak kelése hiányos, a gombák a csírákat, mielőtt azok a felszínre törnének, még a földben elrothasztják.
 • Panasirozottság - tarkalevelűség

  Panasirozottság (tarkalevelűség). Részleges Klorofillhiány, amely lehet nem fertőző és fertőző eredetű. A nem fertőző panasirozottság genetikai eredetű. Normális zöld és fehéres részek váltakoznak a leveleken.
 • Paradicsom gyümölcscsúcsfoltosság

  Élettani betegség. A zöld v. piros termés csúcsán barna, kissé besüppedt folt támad amelyre később másodlagosan rothasztó gombák, baktériumok, telepednek. Oka lehet káli- v. mészhiány, ill. egyenlőtlen víz ellátás.
 • Parakambium

  Parakambium (paraosztódószövet, phellogen) a másodlagos bőrszövet-rendszert (peridermát) létrehozó másodlagos osztódószövet, amely többnyire két irányban fűzi le az új sejteket. Kifelé szorosan záródó pataszövetet és helyenként lazán összefüggő, ún. töltősejteket hoz
 • Paraffin

  Paraffin. A telített, alifás, szilárd halmazállapotú szénhidrogének gyűjtőneve. Kémiai affinitásuk csekély. Homológ sort alkotnak, általános képletük CnH2n+2, ahol a szénatomok számát jelenti. A sorozat a következő: metán, etán, propán, bután, pentán, hexán stb
 • Paraszövet

  A paraszövet rendszerint három szövettájra tagolódik, kívül többrétegű, holt sejtekből álló paraszövet,alatta egy-két soros osztódó szövet: a parakambium, ezen belül a paraalapszövet: a phelloderma építi fel.
 • Paraziták

  Paraziták (élősködők) a növénykórtanban azok a szervezetek, amelyek más növényeken élősködnek, azaz tápanyagaikat készen veszik fel a gazdaszervezetekből. Lehetnek: 1. valódi élősködők (obligát paraziták), melyek teljes kifejlődésükhöz életük egy részében parazita életmódot kivánnak
 • Parásodás

  A parásodás folyamata, amelynek során a sejtek sejtfalanyaga vízhatlan, zsírsavakban igen gazdag szuberin-sejtfallá alakul. A parásodás jelentkezhet pataszemölcsök (lenticellák) alakjában a Hajtásokon, vesszőkön, gyümölcsökön és, mint parakéreg, a fás részeken.
 • Parkosítás

  A Parkosítás célja városban vagy épület mellett a levegő tisztítása, üdülési, pihenési lehetőségek megteremtése és a város ill. a környezet szépségének fokozása. A parkok tervezésekor figyelembe veszik a táj természeti adottságait, a domborzati és a meteorológiai viszonyokat.
 • Parlagfű

  A Parlagfű 20-150 cm magas, terebélyes, egyéves nyárutói gyom. Tompán négyélű szára rányomottan szőrös vagy érdes. Levelei egyszer-kétszer szárnyasan szeldeltek, tojásdad szeletekkel. Apró porzós virágfészkei füzérekben állnak, a termős virágok levélhónaljiak.
 • Parthenocarpia - magnélküliség

  Parthenocarpia, mag nélküli termésképződés. Ehető termés esetében a magnélküliségnek nagy gyakorlati jelentősége van. A parthenocarpia igen elterjedt a növényvilágban (alma, körte, szőlő, Mandarin, narancs, citrom, füge stb.).
 • Parthenocissus P.- borostyánszőlő

  - Parthenocissus Planch. (borostyánszőlő, Vitaceae). Lombhullató, tapadó korongokkal v. kacsokkal kapaszkodva, kúszó cserjék. A vesszők kérge paraszemölcsös, a bél fehér. Hosszú nyelű leveleik ujjasan osztottak, ritkán háromkaréjúak.
 • Pasztinák

  - Pasztinák paszternák. Vad változata hazánkban is gyakori. Kétéves növény. Termesztésével már a középkorban is foglalkoztak. Elsősorban a nyugati országokban kedvelt levesízesítő.
 • Pathogén anyagok

  - Pathogén anyagok az élősködő (parazita) baktériumok és gombák termelte mérgező (toxikus) anyagok, melyek behatolásukat (fertőzés), a gazdaszervezetben való megtelepedésüket és elterjedésüket (megbetegítés) elősegítik.
 • Pálma

  - Pálma (Palmae), a torzsás virágzatú egysziküeknek rendesen elágazatlan karcsú szárú fás családja. Csupán a tébai dumpálma ágas; egyes Pálma szárának töve vagy dereka megdagad.
 • Pálmaház

  - Európában leghíresebb a párizsi, bécsi, berlini, londoni és a majna-frankfurti Pálmaház Budapesten az első kisebb méretű Pálmaház-at az Egyetemi Botanikus kertben létesítették. A a Fővárosi Állat- és Növénykert Pálmaházát az 1912-ben újjáépített Állatkertben építették.
 • Pándy üvegmeggy

  - Pándy üvegmeggy külföldi elnevezései: Griotte de Pándy, Pándy's Glas-weichsel, Köröser Weichsel. Hasonnevei: Pándy meggy, Kőrösi meggy, Kecskeméti-, Szentesi meggy, Spanyol meggy, Oltott meggy stb.
 • Páratartalom

  - A levegőben levő nedvességnek, a párának nagy jelentősége van a növénytermesztésben. A relatív és abszolút páratartalom közül az előbbinek fontosabb a szerepe.
 • Párolgás

  - A Párolgáshoz hő kell, melyet a párolgó anyagok részben önmaguktól, részben környezetüktől vonnak el, ezért a Párolgás a környezet lehűlésével jár.
 • Párosítás

  - Párosítás olyan oltási mód, amelyet azonos vastagságú alannyal és nemes vesszővel nyugalmi időszakban végezhetünk.
 • Párta

  - Párta (corolla) a különnemű virágtakaró belső köre, mely szirmokból áll. A párta lehet szabadszirmú (pl. pipacs) és lehet összenőtt szirmú (forrtszirmú, pl. szulák).
 • Pásztortáska

  - Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris Medik., Cruciferae). A trópusok kivételével az egész földkerekségen igen elterjedt gyom. Hazánkban is a legközönségesebb és a legismertebb gyomok egyike. 10-70 cm magas, tőlevélrózsás növény, változatos, szárnyasan hasogatott v. szeldelt v. kacoros, néha ép levelekkel.
 • Pázsitfélék

  - Pázsitfélék (növ., gramineae, graminaceae, szalmás füvek), az egyszíkü pelyvás füvek rendjébe tartozó növénycsalád. Füvek, ritkábban cserjék (bambusz); hengerded szalmájok (culmus) többnyire csöves és bütykök (csomó, térd, nodus) ízekre osztják. A tengeri szára tömött.
 • Pázsitfűfélék

  - Pázsitfűfélék - (Gramineae). Egyszikű növénycsalád. Tagjai lágyszárú, csak néha fásodó növények (bambusz). Száruk belül rendszerint üres, rajta csomókkal. Levelük többnyire szálas lemezből és oldalt végighasított levélhüvelyből áll, a kettő találkozásánál gyakran a nyelvecske (ligula) és a fülecskék (auricula) találhatók.
 • Peechi Lukach

  - Peechi Lukach. A XVI. században élt. Az első botanikus kert létesítője hazánkban.
 • Peento barack

  - Peento, Kínai lapos őszibarack, hazájában penton a kiejtése. Dél-kínai eredetű, augusztus közepétől érő őszibarackfajta.
 • Pektinek

  - Pektinek a növényvilágban igen elterjedt poliszacharidek. A sejtfal alkotórészei kocsonyás természetűek vagy könnyen alakulnak ilyenekké.
 • Pelargonium - muskátli

  - Sivatagi v. félsivatagi cserjék, félcserjék, évelők, D-Afrikából a múlt század elején sok pelargoniumfajt hoztak Európába, itt indult meg nemesítésük.
 • Pellikula

  - Az ostoros és csillangós véglényeknek külső, a plazmánál sűrűbb állományú vastagabb, kevésbé rugalmas bőre, amely megszabja az állat állandó alakját.
 • Pempő

  - Pempő (méhtej); helytelen elnevezéssel tápnyál. A munkás méhek garatmirigyének váladéka, amellyel a fiatal álcákat és az anyát etetik.
 • Penészedés

  - Szerves anyagok romlása különböző penészgombák hatására. A penészedés rendszerint magasabb Hőmérsékleten és főleg páratelt környezetben (85-100 % relatív páratartalom) következik be.
 • Penicillium, ecsetpenész

  Penicillium (ecsetpenész) a tömlős gombák Plectascales sorozatának nemzetsége. Élelmiszereken, szerves anyagokon a leggyakoribb penész. A különböző, leggyakrabban kékeszöld (penészzöld) színű penésztelepekből nagy számban emelkednek a levegőbe a konidium-tartók, melyek ecsetszerűen elágaznak