Párta

Párta (corolla) a különnemű virágtakaró belső köre, mely szirmokból áll.
A párta lehet szabadszirmú (pl. pipacs) és lehet összenőtt szirmú (forrtszirmú, pl. szulák).

A forrtszirmú párta részei: a párta csöve (tubus), torka (faux) és pereme (limbus); szabad részei a pártacimpák (laciniae).

A párta többnyire élénk színű, sziromnercű, néha viszont apró, jelentéktelen, zöld színű (pl. szőlő) v. hiányzik (pl, magas kőris).

A sokféle alakú párta közül kiemelkedő a hüvelyesek pillangós pártaja, az ajakos párta és a fészkesvirágzatúak nyelves pártaja. A pillangós párta öt szirma közül a legnagyobb és felfelé hajló a vitorla (vexillum), a két oldalsó a két többnyire szétálló evező (alea), a két alsó pedig a csúcsán összenőtt: ez a csónak (tarina).

Az ajakos párta két felső szirma felső ajakká, a három alsó szirma alsó ajakká nőtt össze.
A nyelves párta alul csőszerűen összenőtt, majd az egyik oldalra kinyúló, szalag alakú lemezben folytatódik.

A párta nemegyszer sarkantyús (pl. Ibolya, tátogatók). Néha a pártán levő függelékek mellékpártát (paracorolla) alkotnak (pl. egyes szegfűfélék).

Párta