Porzó

Porzó (stamen) a virág hím ivarlevele. Részei: a karcsú, többnyire fonalas és fehér Porzó-szál (filamentum) és ennek csúcsán a hosszúkás vagy gömbös, rendszerint sárga portok (anthera). A két portokot a Porzó-szál csúcsán lévő csatló (ereszték) (onnectivum) tartja össze.

A nyitvatermők portokjai együregűek, a zárvatermőknél azonban két-két portokfélre (theca), ezek pedig két-két pollenszálra oszlanak. A portokot kívülről egy sejtréteg, az exothecium borítja. Belső fala az endothecium. A pollenzsákok üregét a tapetum béleli, azon belül pedig az srchesporiumot találjuk.

Ha a Porzó-szál hiányzik, a Porzó ülő. A porzó szálak lehetnek szabadok, ránőhetnek a pártára, de egymással is összenőhetnek: ezek a falkás Porzó-k (adelphia).

Beszélünk egyfalkás(monadelphia, pl. mályva), kétfalkás (diadelphia, pl. borsó) vagy többfalkás (polyadelphia) Porzóról (pl. tök).

Ha nem a Porzó szál, hanem a portokok nőttek össze, akkor portokcső keletkezik.

Több családban a Porzók nem egyforma nagyságúak. Ha négy Portok közül kettő hosszabb, kétfőporzós növényről (pl. ajakosak), ha hat Porzó közül négy hosszabb, négyfőporzós növényről (pl. keresztesek) beszélünk.

A portokok nézhetnek befelé (intrors) és kifelé (extrors). A portokkal bíró, de nem pollen-termőképes Porzó-t meddő Porzó-nak, a portokkal nem rendelkező Porzó-t ál-Porzónak nevezzük.

Porzó