Populációs genetika

Populációs genetika a genetika egyik ága, amely a szervezetek kvantitatív jellegű tulajdonságai átörökölhetőségével és ennek törvényszerűségeivel foglalkozik.

A populációs genetika különböző matematika- (főleg matematikai statisztikai) módszerek segítségével állapítja meg egy-egy populáció keretén belül az egymással rokon- növények v, állatok közötti öröklöttségből eredő hasonlatosságmértékét bizonyos tulajdonságokra nézve.

E matematikai módszerek közül igen jelentős szerepe van a populációs genetikaban az örökölhetőségi (hereditabilitási) értékszámnak (h2), amely a korrelációs, ill. regressziós számításokból kiindulva megmutatja az egyes mérhető (kvantitatív) tulajdonságoknál az öröklöttségből és a környezeti hatásokból eredő változatosság viszonyát és ezáltal következtetni enged az illető kvantitatív tulajdonság örökölhetőségének a mértékére, biztonságára és az ezt befolyásoló körülményekre.

A formalista genetika a kvantitatív tulajdonságok kialakulasát több (feltételezett) gén kölcsönös együttműködésével magyarázza és e génösszetétel változásának törvényszerűségein vizsgálja a populációs genetikaban.

Populációs genetika