Kertészeti lexikon címszavak - T

 • Tagetes büdöske

  Tagetes büdöske, Compositae. Harminc faja Közép- és D-Ameríkában honos. Egynyári és évelő dísznövények. Száruk elágazó, a leveleik szárnyaltak, jellegzetes illatúak. Tagetes erecta L. Hazája Mexikó. 50-100 cm magas, erős növekedésű, egynyári növény. Júl.-tól a fagyokig nyílnak világos- v. narancssárga virágai.
 • Takácsatka

  Takácsatka (Tetranychidae) a valódi atkák csoportjába tartozó 8 lábú, 0,5 mm körüli állatkák. Szúró-szívó szájszervük van, kivétel nélkül növénykárosítók. Színük az állat fejlettségétől, táplálkozási viszonyaiktól és az évszaktól függően sárgás-zöldes, barnás és vöröses lehet.
 • Talaj

  Talaj a szilárd földkéreg legfelső, laza, termékeny takarója. Talaj és termékenység egymástól el nem választható fogalmak. Tehát a termékenység a talaj minőségi bélyege. Ez különbözteti meg az alapkőzettől. A termékenység azt jelenti, hogy a Talaj egy időben ellátja a növényzetet vízzel, levegővel és tápanyagokkal. A kőzetekből a Talaj mállás és biológiai talajképződés útján keletkezik. A mállás átjárhatóvá alakítja a kőzeteket és felszabadítja a növényi tápanyagokat.
 • Talajjavítás

  A Talajjavítás célja kedvezőtlen kémiai, fizikai és egyben biológiai tulajdonságaik miatt csökkent termőképességű vagy terméketlen talajok megjavítása, mezőgazdasági termelésbe vonásuk, ill. termőképességük nagymérvű emelése végett. Tágabb értelemben talajjavítás-nak nevezhetők általában a mezőgazdaságban alkalmazott agrotechnikai eljárások, így a vetésforgó és talajjavító növények alkalmazása. (zöldtrágyázás), továbbá az ún. meliorációs munkák a fásítás, az erdősávok telepítése is.
 • Talajkeverék

  Talajkeverék (földkeverék) a kertészeti, főleg a dísznövény termesztésben használt különböző talajnemek meghatározott arányú, az egyes növények talajigényéhez alkalmazkodó kombinációja.
 • Talajlakó állatok

  Szűkebb értelemben azokaz igazi talajlakó állatok, amelyek egész életüket a talajban töltik. llyenek elsősorban a talaj mikroszkópikus egysejtű és alacsonyabbrendű többsejtű állatai (talajlakó véglények, fonalférgek, kerekesférgek stb.).
 • Talajmenti fagy

  Talajmenti fagy a föld felszínétől:5 cm-re levő levegőrétegben fellépőfagy,amelygyakran nem is terjed ki a magasabb levegőszintekre. A talajmenti fagy mindig erősebb és gyakoribb, mint a 2 m-es magasságban is jelentkező fagy. A talajmenti fagyot az ún. radiációs minimum hőmérővel mérik. A talajmenti fagy veszélyes az alacsony növényzetre, ezért ellene fűtéssel, füstöléssel, takarással és öntözéssel védekeznek.
 • Talaj mikrobiológiája

  - A talaj, különösen a kultúrtalajok kiváló tenyészközegül szolgálnak a legkülönbözőbb mikroszervezetek (baktériumok, gombák, moszatok, ostoros és csillósvéglények, kerekes férgek, fonalférgek stb.) számára.
 • Talajmorfológia

  - Talajmorfológia a talaj alaki tulajdonságainak ismerete, amint a talajszelvényben megjelenik. Szelvény (profil) a talaj függőleges metszete, a felszíntől az el nem változott anyakőzetig. Megismerésére a talajba gödröt ásnak s a gödör falán leolvassák a talaj sajátságait.
 • Talajnedvesség

  - A talajnedvesség csapadékból, talajvízből és némi levegőnedvességből származik, sohasem tiszta víz, hanem kisebb-nagyobb mértékben mindig oldott anyagokat tartalmaz.
 • Talajtan

  - Talajtan a talajról, keletkezéséről, fejlődéséről, termékenységéről szóló tudomány. A talajtan foglalkozik a növényzet és talaj kölcsönhatásával és az élő, valamint élettelen folyamatok szerepével a talajok kilakulása és fejlődése során.
 • Talajuntság

  - A talajuntság a növénytermesztés minden ágában ismert jelenség; az egyes növények azonos területen, ismételt termesztésekor jelentkezik.
 • Talajvédelem

  - Talajvédelem feladata megelőzni vagy meggátolni a talajpusztulást. A talajpusztulás megjelenési formájától függően a talajvédelem módja is változó.
 • Talajvíz

  - A Föld felszíne alatt elhelyezkedő vizek származása többféle lehet. A felszínről beszivárgó vagy infiltrációs vizekből keletkezik a talajvíz, mely a felszínhez legközelebb eső vízzáró réteg fölött helyezkedik el, és a talaj hézagait teljesen kitölti.
 • Talajvizsgálat

  - Valamely terület talajviszonyai egyrészt helyszíni megfigyelésekkel és vizsgálatokkal (helyszíni talajfelvételek és vizsgálat), másrészt laboratóriumi vizsgálatok alapján ismerhetők meg. A Talajvizsgálatok célja különböző lehet, mezőgazdasági, kertgazdasági, erdőgazdasági, kultúrtechnikai, építészeti stb.
 • Tápkocka

  - Tápkocka földkocka, préselt földkocka, tápcserép. Préseléssel nedves földkeverékből készített kocka, henger, csonka kúp vagy hatszögletű csonka gúla.
 • Tarkalevelűség

  - A lomblevelek általában zöld színűek, vannak azonban olyan esetek, hogy ezt a színt szőrözet vagy viaszbevonat a levél egész felületén vagy annak egy részén (pl. a fonákon v, az erek mentén) megváltoztatja.
 • Taxisok

  - Az egysejtű szervezetek helyváltoztatással egybekötött ingerreakciói, amelyek az ingerforrás felé (pozitív taxis) vagy attól el (negatív taxis) irányulhatnak.
 • Tájképi kert

  - A Tájképi kert Angliában alakult ki a XVIII. században (angol kert). Naturalizmussal indult, mert Addison szerint a kertet olyannak kívánták látni, mintha magától nőtt volna festői kert.
 • Támfal

  - Vízszintes vagy ferde irányú erők vagy terhek felvételére földpart, ömlesztett anyagok kitámasztására épül. A támfal anyaga lehet kő, tégla, beton, vasbeton, fa vagy vegyes (pl. kő és beton).
 • Tea

  - Tea (Thea sinensis). Távolkeleti örökzöld cserje; termesztett növény. Tojásdad-lándzsás leveleit évente négy ízben szedik, majd erjesztik, ezután kiszárítják.
 • Terasz

  - Terasz a lejtőn kialakított lépcsőszerű felszíni forma, amely a lejtőre merőlegesen, a szintvonallal közel párhuzamosan helyezkedik el. Két részből áll: aszélesebb, enyhe lejtésű szakaszból ...
 • Tereprendezés

  - Általános értelemben olyan földmunka, mely a terep többnyire szabálytalan felületét valamely műszaki vagy mezőgazdasági cél érdekében tervszerűen szabályos felületté alakítja.
 • Termés

  - A Termés a zárvatermő virág női ivarleveleiből, a termőből a megtermékenyítés után kialakuló képződmény, mely a magokat magába zárja, védi, esetleg elterjesztésükre is szolgál.
 • Természetfilozófia

  - A természetnek, a természet jelenségeinek nem tapasztalatokon alapuló, hanem spekulatív elvekre épülő magyarázata. Gyökereiben az ógörög filozófusokhoz nyúlik vissza, akik a természet magyarázatában ...
 • Termő

  - Termő (pistillum). A zárvatermők virágának női ivarszerve. Részei: legalul a termőlevél v. termőlevelek összenövéséből keletkezett Magház (ovarium)
 • Termőhely

  - Termőhely a növényfaj részére a tenyészeti feltételeket biztosító környezet, ill. a termesztés színhelye.
 • Termőképesség

  - A termesztett növények legfontosabb tulajdonsága a nagy Termőképesség. Genetikai-élettani alapjaiban és megnyilvánulásaiban is igen bonyolutl összetett sajátság; a növény valamennyi élettani funkciójának szintézise.