Törzsfejlődés

Frissítve: 2021-07-14       Tövis     Tőzeg     Trágya     Trypetidae - fúrólegyek     Tsuga canadensis - hemlock fenyő     Tufa     Túlérés

Törzsfejlődés (filogenezis). Az élő szervezetek kialakulásának változásának története a geológiai földtörténeti korok alatt. A geológusok öt kort különböztetnek meg.

1. Földtörténeti őskor v. archaikum. Kövült maradvány e korból nem ismeretes. Valószínűlege korban alakultak ki az ősóceánban az első élők, a váz nélküli egysejtűek. A csillangós egysejtűekből fejlődtek évezredek során az alacsonyabb rendű növényi és állati szervezetek.

2. Az elsődleges élet kora vagy proterozoikum. Nővényi kövületek még e korból sem ismeretesek. Valószínűleg ebben a korban fejlődtek ki a legegyszerűbb egy- és többsejtű tengeri állatok.

3. Az ősi élet kora vagy paleozoikum.

E kort öt korszakra osztjuk: a) Kambrium. A szárazföldön még nem volt élőlény, de a tengerekben gazdag élővilág volt (moszatok, szivacsok, férgek, puhatestűek, rákok, tengeri csillagok stb.); b) Silur.
A szárazföldet meghódítják a növények és a tenger állatvilága még gazdagabb lesz; c) Devon. A növényvilág továbbfejlődik a magasabbrendű formák felé Harasztok, korpafüvek, zsurlók, páfrányok. Elterjedtek a szárazföldi állatok is (skorpiók, száz- lábúak a szárnyatlan rovarok ősi formái); d) Kőszén vagy carbon - korszak.

Gazdag szárazföldi növényzet alakul ki (nyitvatermők), amely vastag rétegben halmozódott fel a Föld felszínén s ennek változásai során a Föld mélyebb rétegeibe kerülve elszenesedett. Az ős kétéltűek elszaporodtak, és új gerinces állatok kialakulásának kiinduló pontjai lettek; e) Permkorszak. A kétéltűek háttérbe szorultak és a csúszómászók elterjedtek.

4. Földtörténeti középkor v. mezozoikum. Ez három korszakra oszlik: a) Triász-korszak. Kialakultak az első emlősök; b) Jurakorszak. Megjelentek az első zárvatermők; c) Kréta-korszak. Kis testű növények és állatok szaporodtak el, kialakultak a madarak.

5. Földtörténeti újkor v. kainozoikum. Két korszakra oszlik: a) Harmadkor. örökzöld növények terjedtek el a Földön majd megjelentek a fenyőfélék, tölgy-, juhar-, szilfajok. Emlősök közül kiváltak a mai ragadozók ősei; b) Negyedkor.

Az északi félgömb erősen lehűlt, számos növényfaj kipusztult, ill, délebbre szorult, az állatfajok szintén. A majmok fejlődése vezetett a Földön az ember megjelenéséhez.

Törzsfejlődéstan (filogenia) az a tudományág, amely a ma élő fajok leszármazását ismerteti. A leszármazási sorok leírása során utal a ma élő és a Föld kihalt élővilágának kialakulási útjára, ill. származási kapcsolataira is.