Tereprendezés

Frissítve: 2023-12-22  

Általános értelemben olyan földmunka, mely a terep többnyire szabálytalan felületét valamely műszaki vagy mezőgazdasági cél érdekében tervszerűen szabályos felületté alakítja.
A mezőgazdaságban rendszerint a vízgazdálkodással kapcsolatos.
A tereprendezés irányulhat a talaj elvizenyősödésének megakadályozására, a csapadékvíz felfogására és összegyűjtésére (sáncolás, skatulyázás), a víz romboló hatásának megakadályozására (erózió, sáncolás, kimosások), a mélyebb területek feltöltésére ( sankolás) és az öntözéshez szükséges felszín kialakítására.

A tereprendezés végrehajtása csak pontos előkészítő munka alapján lehetséges ( Földmunkák tervezése és kivételezése). A tereprendezés kivitelezéséhez részben mezőgazdasági erő- és munkagépek, részben különleges földmunkagépek szükségesek.

A kertépítésben, a zöldterület-létesítéssel kapcsolatban megkülönböztetünk durva és finom tereprendezést.
Az előzőt a magasépítés megkezdése előtt és az útépítéssel együtt végzik el, a finom tereprendezést (planírozást) pedig a magas- és mélyépítés teljes befejezése után, a kertépítéssel együtt.

A tereprendezés nemcsak műszaki, hanem nagymértékben esztétikai jellegű munka. Kívánatos, hogy a tereprendezés gazdaságos és szép, használható kertfelületek létesítésére alkalmas legyen. A gazdaságosság első feltétele a területen belüli földegyensúly (hogy a lehordás és a feltöltés kiegyenlítse egymást), és a jó humuszgazdálkodás. Esztétikai szempontból különbség van mértani és tájképi kert között, de mindkét esetben jól áttekinthető síkokra vagy homorú térformákra van szükség. Dekoratív földmunka mértani kertben sem célszerű.
Tájképi kertben csak természetesen ható vagy a természetes állapotot javító terepalakításnak van helye.

A különböző szinteket rézsűk v. támfalak köthetik össze egymással, ezek a kertben járók horizontjánál alacsonyabbak (1,50 m) v. magasabbak (1,90 m) legyenek. A falak létesítési költsége több mint a rézsűké, de nagyobb használható kertfelületet biztosítanak, dekoratívak és fenntartási költségük sokkal kisebb, mint a rézsűké. A használatra szánt kertfelületek lejtése sík vidéken 2-3%, dombvidéken 4-6%, hegy vidéken 7-9%-nál meredekebb ne legyen.

Tereprendezés