Talajmorfológia

Frissítve: 2021-07-14       Talajnedvesség

Talajmorfológia a talaj alaki tulajdonságainak ismerete, amint a talajszelvényben megjelenik.
Szelvény (profil) a talaj függőleges metszete, a felszíntől az el nem változott anyakőzetig. Megismerésére a talajba gödröt ásnak s a gödör falán leolvassák a talaj sajátságait.

A szelvényből megállapíthatjuk a talaj felépítését és szerkezetét. A talaj szelvénye szintekből (horizont) épül fel: szinteken a szelvényben megkülönböztethető rétegeket értik. A talaj felső szintjeit (A-szint)a humusz többé-kevésbé sötét színűre festi, ez a színeződés a mélység felé megváltozik, a humuszos szinteket világosabb v. még sötétebb szintek váltják fel.

A humuszos felhalmozódásos szint alatt levő szintekben bizonyos anyagok kimosása vagy bemosása látható (eluviális, iII, illuviális szintek) (B-szint), alattuk a szelvényt az anyakőzet zárja le (C-szint). A szintek további tagozódásait arab számokkal jelölik (A, A2,... B1, B2.. stb.).

Az egyes szintek helyzete és tulajdonságai a talajképződés módjával függnek össze (genetikus szintek).
A talajszelvény egyes szintjeinek sajátos szerkezetük van.

A talaj apró részecskéi egymáshoz tapadva kisebb-nagyobb halmazokat alkotnak; a halmazok megjelenése alapján beszélünk morzsás, diós, oszlopos, rögös, lemezes, sejtes,. porszerű és még másnemű szerkezetről.

A szerkezet rendkívül fontos tulajdonsága a talajnak, a talaj szerkezetétől függ az, hogy miképpen viselkedik a beléje jutó víz és levegő, a talaj termékenységének ez a két fontos tényezője. Ezért a talajszelvényről sok esetben már puszta, rátekintéssel is megállapítható, hogy az illető talaj melyik típusba tartozik. Hazánkban leggyakrabban mintegy tíz talajtípus található.

Talajmorfológia

    Talajnedvesség