Talaj

Frissítve: 2018-11-10

Talaj a szilárd földkéreg legfelső, laza, termékeny takarója. Talaj és termékenység egymástól el nem választható fogalmak. Tehát a termékenység a Talaj minőségi bélyege.

Ez különbözteti meg az alapkőzettől. A termékenység azt jelenti, hogy a Talaj egy időben ellátja a növényzetet vízzel, levegővel és tápanyagokkal. A kőzetekből a Talaj mállás és biológiai talajképződés útján keletkezik. A mállás átjárhatóvá alakítja a Kőzeteket és felszabadítja a növényi tápanyagokat.

A biológiai talajképződés kialakítja a Talaj szerkezetét, felhalmozza a szerves anyagokat, ezekben Nitrogént és a többi növényi tápanyagot. A Talaj a növények életének alapja, egyben azonban a terméke is a biológiai folyamatoknak. A növényzet a napenergiát kémiai energiává alakítja át, amit a Talaj-ban is felhalmoz.

Az élő növény elhalása után a szerves anyag elbomlásával az felszabadul és energiaforrását képezi a talaj-élőlényeknek, melyek gyökeres kémiai változásokat idéznek elő környezetükben. A Talaj három fázisú (szilárd, cseppfolyós, légnemű) polidiszperzrendszer, melyben a fizikai és kémiai törvények mellett biológiai törvényszerűségek irányítják a szüntelen változásokat. Dokucsajev, a talajtan atyja bizonyította be előszőr (1879), hogy a Talaj sajátos természeti képződmény, mely sem nem élőlény, sem nem kőzet.

A természetes Talaj képződésében öt tényező vesz részt:

  • 1) alapkőzet,
  • 2) éghajlat,
  • 3) növényzet,
  • 4) domborzat,
  • 5) talaj kora.

Ma a Talaj-ok továbbfejlődését döntően az ember tevékenysége szabályozza. A tényezők komplex egymásra hatása révén alakulnak ki a Talaj-típusok. A növényzet és egyéb tényezők megváltozásával az egyik Talaj-típus a másikba fejlődik át. Közben a Talaj termékenysége általában emelkedik, ha ezt valamilyen gátló természeti tényező nem akadályozza.

Talaj osztályozása

Dokucsajev a nagy éghajlati és növényövek (zónák) szerint alakította meg a Talaj-zónák első tudományos osztályozását. Nálunk Sigmond dinamikai Talaj osztályozása szintén tekintetbe veszi a Talaj-típusok képződésének folyamatait, azonban a Talaj kémiai tulajdonságai alapján való osztályozás néha elnyomja a genetikai szempontokat. 1954-ben Geraszinyov, Ivanova és Rozov nyilvánosságra hozták az új szovjet genetikai rendszert, aminek elvi alapjain építették fel hazai talajaink genetikai osztályozását is.

Alváztalajok fő típusába a köves, sziklás és kavicsos váztalajok, földes kopárok, futóhomokok és gyengén humuszos homokok típusai tartoznak. A sötét színű erdőtalajok fő típusában a humuszkarbonát, rendzina és fekete nyirok talajtípusok találhatók. Közép és Délkelet-Európa barna erdőtalajainak fő típusát az agyagbemosódásos, pszeudoglejes, barnaföld, kovárványos és csernozjom, barna erdőtalaj-típusok alkotják.

A csernozjom fő típust kilúgozott-, mészlepedékes és öntéscsernozjom típusokra bontották fel. A szikesek fő típusa magában foglalja a szoloncsák, szoloncsák-szolonyec, réti szolonyec és másodlagosan szikesedett talajtípusokat. A láptalajok fő típusát mohaláp, síkláp és telkesített síkláp típusra osztották.

A mocsári és ártéri erdők fő típusát nem bontották típusokra. A vizek hordalékainak talajai fő típusba a nyersöntés, gyengén humuszos öntés- és lejtőhordalék-talajok tartoznak. Az egész rendszer a típusok kifejlődésének folyamataira van alapozva. A típusok egyúttal a termékenység, a talajhasználat, növényi talajigény, művelés, javítás és egyéb agrotechnikai műveletek, tipikusan a talajra vonatkozó, magasabb egységei is.

Talaj - Pallas lexikon

Talaj a Föld termőképes felszine, mely a kőzetek elmállásából keletkezik. Kémiai tulajdonságait l. Föld (kérge, VII. köt. 442. old.). Heves az olyan Talaj, mely a szerves anyagot és a trágyát gyorsan felbontja, eső után gyorsan megszikkad és a növényeket gyorsabban megérleli, mint ellentéte, a lomha Talaj L. még Szikes talaj és Talajművelés.

Lúgos talaj
Magyarország talajai
Meszes talajok
Meszes szódás szikes talaj
Mezőségi talajok
Nátrium talajok
Nedves talaj
Oszlopos talajszerkezet
Öntéstalaj
Porszerű talajszerkezet
Repedéses talajszerkezet
Réti talajok
Réti csernozjom talaj
Réti szolonyec talaj
Rozsdabarna erdőtalajok
Rögös talaj
Savanyú talajok meszezése
Sós talajok
Száraz talaj
Szikes talaj
Talaj
Talajjavítás
Talajtan
Talajuntság
Talajvédelem

TalajKapcsolódó oldalak