Kertészeti lexikon címszavak - B

 • 2021-06-25
 • Bab

    /paszuly, Phaseolus vulgaris L., Leguminosae/. A termesztésben háromféle Bab-ot különböztetünk meg: Bokor-Bab-ot /Phaseolus vulgaris var. nanus/, karós-Bab-ot
 • Badacsonyi borvidék

    borászat, A borvidék magában foglalja Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, balatonrendes, Balatonszepezd, Gyulakeszi, Hegymagas, Kisapáti, Nemesgulács Raposka, Révfülöp, Szigliget községeknek, továbbá Káptalantóti község
  Tovább
 • Baktériumok

    bakteriológia, Apró, csak mikroszkóppal látható, Klorofillnélküli, típusos sejtmaggal rendelkező szervezetek, amelyek a növényország első törzsét (Schizomycetes; hasadó gombák) alkotják
  Tovább
 • Balaton

    Balaton. Közép-Európa legnagyobb tava.A Dunántúl középső részén terül el. Felszíne kb. 595 km2
 • Balatonfüred-csopaki borvidék

    borászat, Balatonfüred-csopaki borvidék. Ez a borvidék az új bortörvény megjelenéséig a badacsony-balatonfüred-csopaki borvidékhez tartozott. A termelési körülmények különbözősége indokolttá tette a Balatonfüred-csopaki borvidék elkülönítését
  Tovább
 • Bambusz

    A pázsitfűfélék(Poaceae) családjának bambuszfélék (Bambusoides) alcsaládjába tartozó tagja, hosszú életú, üreges nádszárral és fűnemű levelekkel.
  Tovább
 • Banán, banánfélék

    Banán (Musa sapientum). Öt-hat méter magasságúra megnövő, pálmaszerűen alakult törzsű és levélkoszorújú trópusi gyümölcstermő növény
  Tovább
 • Barackmoly

    szárnyas rovarok, Őszi-, kajszibarack-, mandula-, szilvafákon károsít két-három nemzedékben
 • Barázdabillegető

    Barázdakészítés öntözéshez legegyszerűbben fogatos ekével végezhető oly módon, hogy a kívánt barázdamélységnek megfelelően összeszántanak, v. pedig a megfelelő távolságban egy oldalra szántva készítik a bakhátat
 • Barka

    virágzat, Csüngő füzérvirágzat, (ülő virágokat viselő, hosszabb tengelyű, egyszerű, fürtös virágzat), többnyire szélmegporzású fáknál fordul elő, ahol a virágok gyakran redukáltak (virágtakaró leveleik csökevényesek), általában csak egyivarúak
  Tovább
 • Barna gyümölcs takácsatka

    kártevők, Barna gyümölcstakácsatka (Bryobia praetiosa Koch.) a gyümölcsfákon élő 0,5-0,6 mm nagyságú atka. Testét legyezőszerű serték szegélyezik
  Tovább
 • Barnatörés

    borbetegségek, Barnatörés a fiatal borok gyakori megbetegedése. A levegővel érintkező bor színe a felületen sárgásbarna lesz
  Tovább
 • Barokk kert

    Barokk kert. Európai kertstílus a XVI. sz. közepétől a XVIII. sz. közepéig. Első példái Olaszországban lelhetők fel, iskolapéldája azonban a Le Nótre (e.: lönótr) által XIV. Lajos részére tervezett versailles i (e.: verszáji) kastélykert (francia kert).
  Tovább
 • Batul alma

    Erdélyből a Maros mentéről származó téli alma fajta. Novembertől márciusig érik
 • Bazídium

  - Bazídium a bazídiumos gombák ivaros folyamat eredményeképpen keletkező hifa vége, amelynek felületén kívül, rövid nyelecskéken (sterigmákon) fejlődnek a bazidiospórák.
 • Bazsalikom

  - Bazsalikom vagy bazsalicska, bisziokfű, büziok (növ.), Ocimum Rivin., Ocymum Aut., Basilicum Moench, az ajakosoknak fehér virágú, jószagú füve, félcserje vagy apró cserje, mintegy 45 fajjal a meleg éghajlat vidékén.
  Tovább
 • Beporzó fajta

  - Beporzó fajta olyan gyümölcs fajta, melyet más, általa jól termékenyülő fák közé ültetünk. A beporzó fajta, porzó fa jó virágporú, értékes termésű legyen, a megporzandó fajtával egy időben virágozzék.
  Tovább
 • Betegség

    növénybetegség - A növénykórtanban Sorauer szerint betegségnek tekintjük a növény minden olyan életműködési zavarát és fejlődésbeli rendellenességét, melyek a növényre nézve vagy a termelési cél szempontjából károsak.
 • Békaszőlő

    vízinövény - Békaszőlő ( Potamogeton, Potamogetonaceae ). Az egész földkerekségen elterjedt, évelő vízi gyom, ill. dísznövények, melyek vagy a vízben lebegnek, és csak víz alatti leveleik vannak, v. víz alatti és a víz felszínén úszó levelekkel rendelkeznek.
  Tovább
 • Békák

    - Anura, farkatlan kétéltűek kifejlett korban zömöktestű, farok nélküli gerinces állatok. Hátsó pár lábuk az elsőnél jóval hosszabb, helyüket ugrálva változtatják. Megtermékenyített petéik a vízben átalakulással fejlődnek.
 • Bigenerikus hibrid

    utód - Leggyakrabban orchideáknál előforduló hibridek, amikor a növény két különböző nemzetségbe tartozó faj keresztezésével állítottak elő
 • Biológia

    természettudomány - A Biológia az élet tudománya. Az élő világ tagolódása szerint a Biológia-nak három iránya van: növényélettan Botanika, álattan (zoológia) és embertan (antropológia)
 • Biológiai növényvédelem

  - Az agrotechnikai, mechanikai és kémiai védekezésen kívül újabban egyre nagyobb teret nyer a biocönológiai és ökológiai módszerekkel dolgozó bio-ökológiai, ill. Biológiai növényvédelem.
 • Biometria

    - A biológiai jelenségek mennyiségi vizsgálatával, a vizsgálati eredmények érték elésével és értelmezésével foglalkozó tudományág. A Biometria témái tehát biológiaiak, vizsgálati módszere pedig matematikai.
 • Bioszféra

    minden élet - és földtudomány - Az élővilág szférája. A Föld szilárd kérge (litoszféra), a vízburok (hidroszféra) és a légkör (atmoszféra) érintkezésénél, a Föld felszínén vagy közelében (a talaj szférájában, a pedoszférában) alakul ki.
 • Bodza

    cserje - Bodza vagy bodzafa, borzafa, boz, boc és bodzafa (Sambucus L.), a bodzafafélék (Caprifoliaceae) fái vagy cserjéi, kórói, kiváló bélképződéssel.
 • Bogyó

    termés - A húsos termésben a magvakat nem veszi körül rostos vagy kemény réteg (minta a csonthéjas termés esetében). A paradicsom és a szőlő termése valódi bogyó, a borostyáné és az áfonyáé álbogyó (ez utóbbiaknál a termés kialakításánál a vacok is részt vesz).
 • Bor

    borászat
 • Borászat

    Borászat (önológia, oenologia) azon ismeretek rendszere, amely a bor készítése, kezelése, fejlődése és stabilizációja során végbemenő biológiai, kémiai és fizikai folyamatokat, valamint az ezekkel kapcsolatos tudnivalókat és technológiai eljárásokat foglalja magában
 • Borbírálat

    borászat, Borbírálat főképpen az érzékszerveink segítségével végzett borminősítés. A szakszerű Borbírálat egyrészt a kémiai, másrészt a mikrobiológiai vizsgálat adataira támaszkodik
 • Botanika

    növénytan, Növénytan. A növények anatómiájával foglalkozó tudományág. Sejttan, szövettan, morfológia, rendszertan, növényföldrajz, ökológia
 • Botrytis

    gomba, fertőzés, nemes rothadás
 • Bujtás

    szaporítási mód, Ivartalan szaporítási mód, amely során a talajba lehajlított, vagy a tő körül laza, nedves homokkal feltöltött vesszőket járulékos gyökerek képzésére serkentjük
 • Begöngyölt szélű: A színe felé felé begöngyölődő élű levél. Ellentettje a hátragöngyölt szélű levél.
 • Bacopa: Bacopa (Scrophulariaceae). Kb. ötven faja trópusi és szubtrópusi alámerült vízi növény. Akváriumokban a szárölelő kerek levelű Bacopa amplexicaulis -t termesztik. Dugványról szaporítjuk. A
 • bacopa nemhez tartozó fajok: Bacopa australis - akváriumi növény Bacopa caroliniana (nagylevelű bakopa) - akváriumi növény Bacopa crenata - lassú növekedésű akváriumi növény Bacopa eisenii - vizi izsóp - Madagascariensis Bacopa - akváriumi növény Bacopa monnieri (kislevelű bakopa) - akváriumi növény (valamint gyógyászati célokra használják) Bacopa myriophylloides - akváriumi növény
 • Bibe: Egy vagy több forrt termőlevél felső része, amely a virágpor befogadására alkalmas. A magházzal gyakran egy vékony bibeszál köti össze.
 • Binom: Két részből álló tudományos név, első fele a nemzetségnév , második része a faji jelző, együtt alkotják a rendszerezés alapegységét, a fajt. pl.: Rosa gallica
 • Bogas: Virágzat, benne minden virágzati tengely magános virágban végződik és az újabb virágzati tengelyek az előző virág alatt, oldalt erednek. Ha az oldalsó virágzati tengelyek párosával fejlődnek, kettős bognak (dichasium), ha magánosan, egyes bognak (monochasium) nevezzük.
 • Bonszai: Törpe fák nevelése edényben japány hagyományok szerint.
 • Borzas, borzasszőrű: Hosszú, kócosan elálló, de nem szúrós szőrrel borított növényi rész.
 • Boszorkányseprű: A fa ágán a lombozat torzulása. Rendszerint a hajtások rövidebbek, a levelek pedig kissebbek és zsúfoltabban állnak, mint a fa többi részén. Esetenként Dugványozással vagy oltással szaporítják, és külön fajtanévvel hozzák forgalomba. Főként fenyő félékre jellemző.
 • Buga: Folyamatos elágazású, fürtösen összetett fürtvirágzat.
 • Buroklevél, spatha: A viragzatot bimbós állapotban hüvelyszerűen körülölelő fellelvél. A kontyvirágfélék (Araceae) családjának fajainál a torzsavirágzatot veszi körül egy mutatós buroklevél.