Biológiai növényvédelem

biológiai növényvédelem

Biológiai növényvédelem. Az agrotechnikai, mechanikai és kémiai védekezésen kívül újabban egyre nagyobb teret nyer a biocönológiai és ökológiai módszerekkel dolgozó bio-ökológiai, ill. Biológiai növényvédelem.

A szabad természetben ritka a kártevők és betegségek tömeges elszaporodása (gradációk és járványok), viszont az ember mesterséges kultúráiban annál több a lehetőség egy-egy kártevő v. kórokozó pusztító mértékű elszaporodására.
Szerepük van mindazon szabályozó (regulatív) tényezőknek (ún. paraziták és hiperparaziták), amelyektől függ a természetes élőhelyek életközösségeinek zavartalan életmódja, az ún. biocönotikai egyensúly.

A tömeges elszaporodás megakadályozható részben a termőhely ökológiai körülményeinek megváltoztatásával (agrotechnika), részben a káros élőszervezeteket pusztító hasznos élőlények elszaporításával.
Ez utóbbi a Biológiai növényvédelem feladata.
A cél az, hogy a kártevőket, gyom- és élősködő növényeket, sőt gombabetegségeket is a rajtuk v. belőlük élő más parazita gombákkal, rovarokkal, rovarirtó Madarakkal ás emlősökkel pusztítsuk ki, ill. korlátozzuk.
A hasznos parazitákat vagy a hazai élővilágból válogatjuk ki, vagy külföldről telepítjük be.

Így telepítettük be 1926-ban Olaszországból az almafa vértetű fürkészdarazsát (Aphelinus mali), amely teljesen visszaszorította az akkori csapásszerű kártételt. Ahhoz, hogy egy kártevővel szemben a Biológiai növényvédelem általában hatásos legyen, a következő feltételekre van szükség; 1. legyenek az illető kártevőnek természetes ellenségei,
2. kedvezők legyenek az éghajlati és időjárási viszonyok a paraziták tömeges elszaporodásához,
3. a paraziták fejlődése egybeessék a gazdáéval,
4. a paraziták gyorsabban szaporodjanak mint a gazdák.
A Biológiai növényvédelem voltaképp preventív növényvédelem. Míg a vegyi védekezést mindig meg kell ismételni, ahányszor a kártevő v. betegség megjelenik, addig egy alkalmas parazita megtelepítésével és elszaporításával nagy területeken megoldhatjuk a minimális növényvédelem kérdését.
A Biológiai növényvédelem azonban csak akkor hatékony, ha tökéletesen összehangoljuk az agrotechnikai és kémiai védekezésekkel, ill. az ellenálló növényfajták termesztésével. biológia >>>