Lexikon címszavak

Talajtan

Frissítve: 2018-06-01

Talajtan a talajról, keletkezéséről, fejlődéséről, termékenységéről szóló tudomány. A talajtan foglalkozik a növényzet és talaj kölcsönhatásával és az élő, valamint élettelen folyamatok szerepével a talajok kilakulása és fejlődése során.

Felhasználja a geológia, meteorológia, kémia, fizika, biológia, hidrológia, Botanika stb. eredményeit a talajfolyamatok felderítése céljából.
Megállapításaiban és következtetéseiben közvetlen vagy közvetve a mezőgazdasági termelést hivatott szolgálni, ezért biológiai szemlélete mellett határozott mezőgazdasági jellegű, s ezért agronómiai alaptudomány.

Hazánkban a talajtan nagy múlttal és sok eredmény-nyel büszkélkedhet. Eredményeit nemcsak a biológiai és agronómiai tudományok, hanem pl. a hidrotechnika, útépítés-technika stb. is felhasználja.

Lúgos talaj
Magyarország talajai
Meszes talajok
Meszes szódás szikes talaj
Mezőségi talajok
Nátrium talajok
Nedves talaj
Oszlopos talajszerkezet
Öntéstalaj
Porszerű talajszerkezet
Repedéses talajszerkezet
Réti talajok
Réti csernozjom talaj
Réti szolonyec talaj
Rozsdabarna erdőtalajok
Rögös talaj
Savanyú talajok meszezése
Sós talajok
Száraz talaj
Szikes talaj
Talaj
Talajjavítás
Talajtan
Talajuntság
Talajvédelem