Toboz

Frissítve: 2023-12-22       Toboztermők     Tojásgyümölcs     Tojás - ovum     Tok     Tokaji borvidék     Tokaji borok     Tokképzés

Toboz (conus). A fenyők osztályának (Nyitvatermők) spirálisan, néha á átellenesen, gyakran fásodott, ritkábban elhúsosodó termő- és meddőpikkelyekből álló képlete.

A kétféle pikkely esetén az alsó, a meddő fedőpikkely rendesen kisebb a toboz-pikkelyekké fejlődő termőpikkelyeknél (Pinus).
A Pinus fajoknál a termőpikkely csúcsa pajzs alakú (apophysis), ott találjuk a köldököt (umbo).

A termőpikkelyek tövén fejlődnek a magkezdemények (Picea-nál). A tobozok megporzáskor felfelé állanak v. később lehajlanak vagy egészben lehullanak vagy az Abies (jegenyefenyő) és Cedrus felálló tobozai még az ágakon széthullanak.

A magvak száraz héjúak és szárnyasak v. néha kívül húsosak. A nyitvatermők toboza csak analóg a valódi termésekkel. A tobozok felhasználása elég széleskörű.
A boróka toboz-bogyójából pl. borovicska pálinkát. készítenek, a fás tobozokat díszítésre, koszorúkötésre használják, egyeseket pedig ehető magvaikért gyűjtik.

Toboz