Nátrium adszorpciója

Nátrium adszorpciója. A talajok által adszorbeált ionok közül a talajok szerkezetére a nátriumionok gyakorolják a legnagyobb hatást.

Ha a talaj által adszorbeált kationok 12-15%-a Na, akkor már erősen leromlik a talaj szerkezete.

Az adszorbeált Na-ionokat ui. vastag vízburok (hidrátburok) veszi körül, aminek eredményeként a talajrészecskék felületén a Na-ionok sokkal vastagabb ionburkot alkotnak a talajrészecskék körül, mint a többi kationok.

A vastagabb ionburok következtében a talajrészecskék felületén kialakult elektromos kettős réteg vastagsága is nő. Ez a növekedés a talajrészecskék elektrokinetikus potenciáljának növekedését idézi elő.

A nagyobb elektrokinetikus potenciálú talajrészecskék taszítják egymást, ezért a talajmorzsákat alkotó részecskék egymástól szétválnak és így a talaj megszűnik morzsás szerkezetű lenni.

Nátrium adszorpciója