Indikátor

Indikátor olyan rendszerint bonyolult összetételű szerves vegyületek, melyek a kémiai rendszerben végbemenő változást színváltozással jelzik.
Legismertebbek a sav-bázis Indikátorok, melyeknek működését kétféle elmélet magyarázza, A savbázis Indikátorok gyenge savak v. gyenge bázisok, melyeknek disszo-ciálatlan molekulái más színűek, mint disszociált ionjai.

Az Indikátor disszooiációját az oldat hidrogénion-koncentrációja segíti vagy visszaszorítja, ezért vagy az ionok színe, vagy a disszociálatlan molekula színe kerül túlsúlyba.

A másik magyarázat szerint az oldat hidrogénion-koncentrációjának változása az említett disszociáción kívül az indikátor molekulájában belső átrendeződést okoz, az új molekula színe a régitől különbözik.

A leggyakrabban használt Indikátorok: a lakmusz, fenolftalein.
A sav-bázis Indikátorokon kívül ismeretesek más Indikátorok is.Zöldségnövények
Szobanövények ismertetése

Indikátorok