Cserebogár

cserebogár
  • Frissítve: 2021-07-13 

Cserebogár (Melolonthidae)
A Cserebogár esetében mind a bogár, mind a lárva kártételével számolni kell a faiskolában. A cserebogarak közül leginkább a májusi cserebogár Melolontha melolontha és az erdei cserebogár (Melolontha hippocastani) imágójának kártétele veszélyes, mert április végi-május elejei rajzáskor a megtámadott fák fiatal leveleit megrágják, tarra rágják, amivel a fa gyengülését idézik elő.

Az imágók elsőrendű tápnövényei: Acer, Aesculus, Carpinus, Castanea, Corylus, Crataegus, Fagus, Juglans, Populus, Prunus, Quercus, Vitis.

A földben élő, fehér, kövér, görbült cserebogár pajor a magoncok, dugványok gyökerét rágja el. Az elsőéves kis pajorok csak a csemeték hajszálgyökereit rágják meg, az idősebbek a csemeték vastagabb gyökerét vagy a főgyökeret is képesek átrágni. A pajorok 2-5 évig élnek a talajban. Kártételük a faiskolában foltszerűen jelentkezik.

Kerti cserebogár

A legnagyobb kárt a kirepülésük előtti évben okozzák.- Kerti cserebogár (Phyllopertha horticola)
A zöld színű, 8-12 mm hosszú cserebogár május közepétől július végéig rajzik. 1 nemzedékes. Ugyanúgy károsít, mint a májusi cserebogár.

Sárga cserebogár

Sárga cserebogár Amphimallon solstitialis)
A 15-19 mm hosszú, szalmasárga imágó és lárvája ugyanúgy károsít, mint a többi cserebogár. 2 év alatt fejlődik ki. Hazánkban főként a homokon, de a laza és középkötött talajokon is gyakori.

Zöld cserebogár

Anotmla vitis. A homokos területeken elterjedt. Június-júliusi rajzásukkor a bogarak a megtámadott fa teljes lombfelületét képesek lerágni. Catalpán nem ismert még a kártétele.

Védekezés cserebogarak ellen

Mielőtt faiskolai növényekkel ültetünk be egy területet, végezzünk talajvizsgálatot.
Ha a cserebogár lárvák (pajorok) száma indokolja, akkor a pajorok ellen hatásos szerek valamelyikével fertőtlenítsünk.
Az imágók megjelenésekor a következő inszekticidek valamelyikét alkalmazzuk: Ditrifon 50 WP, Fiibol E, Unitron 40 EC, Dimecron 50. A szisztemikus inszekticidek hatáskifejtéséig a bogarak rengeteg levelet lerágnak.

Levélbogarak {Chrysomelidae)
Eltérő alakú és nagyságú bogarak tartoznak ide. Közös jellemzőjük, hogy az imágók a növény levelével táplálkoznak, és a lárvák is növényevők.
Legjelentősebb kártevők közülük a fűz- és nyárfalevelészek, a szil-levélbogár.
Védekezés: a levélbogarak elleni szerekkel az imágók ellen hatásosan lehet védekezni.