Lórom

lórom
  • Frissítve: 2023-09-18       Lösz

Lórom (Rumex, Polygonaceae). Évelő v. egyéves, kórós növények, nagyobbrészt gyomok.

A murvás lórom (R. conglomeratus Murr.) évelő, 30-70 cm magas, gyakran pirosló, felálló növény. Levelei hosszúkás-lándzsásak. Apró virágai zöldek. Humuszos helyeken az egész országban gyakori. Mocsári, ártéri, patakparti növényzetben, árkokban, nedves erdőkben nő. Lekaszálással irtsuk.

A réti lórom (R. obtusifolius L.) évelő, 50-120 cm magas, felálló szárú, ágas növény. A virágörvök dús virágú, összetett, szártetőző fürtöt képeznek. Gyakori az egész országban üde, jó vízállású talajokon. Erdőkben, ligetekben, mint gyom irtásokon, parlagokon, kertekben, nedves legelőkön terem. Művelt területeken nem életképes. Gyepes területeken többszöri kiszurkálással irtsuk.

A fodros lórom (R. crispus L.) évelő, 50-100 cm magas, felálló, csupasz növény. Tőlevelei hosszúkásak v. hosszúkás-lándzsásak, szárlevelei lándzsásak, a legfelsők szálasak. A levelek vastagok, hullámos élűek. Réteken, legelőkön, parlagokon, szántókon, nitrogénben gazdag talajon az egész országban gyakori.

A sziki lórom (R. stenophyllus Ledeb.) nagyon hasonlít a fodros lóromhoz. Levelei szálasak v. keskeny -lándzsásak. Főleg az Alföldön nő tömegesen a szikes laposokon, de mocsárréteken, parlagokon a Dunántúlon és a Középhegység szélein is megtalálható. Szikes szántókon a nagyon szikes foltokon fordul elő.

A paréj lórom (R. patientia L.) évelő, 90-200 cm magas, vastag, barázdás szárú növény. Tőlevelei keskeny-hosszúkásak, a szárlevelek hosszúkás-lándzsásak. A sokvirágú virágörvök dús virágú, tömött, szártetőző fürtöt alkotnak. Lepelcimpái szíves-kerekdedek. Főleg az Alföldön és Dunántúlon gyakori. Az emberi települések körül található szemetes, nitrogénben gazdag helyeken. Külföldön levelét fogyasztják és termesztik is.

A magyar lórom (R. kerneri Borb.) az előbbi fajhoz nagyon hasonló növény. Szórványosan fordul elő az ország több pontján.
A tengeri lórom (R. maritimus L.) egyéves, 60-70 cm magas, többnyire ágas növény, lándzsás v. szálas-lándzsás levelekkel. Igen vastag, sokvirágú virágfürtjei egymással teljesen összefolynak. Az Alföldön gyakori, egyebütt szórványosan fordul elő; mocsári növényzetben, szikes v. agyagos talajokon.

A mocsári lórom (R. paluster Sm.) ugyanolyan körülmények között élő, a tengeri lóromhoz hasonló növény.
A csinos lórom (R. pulcher L.) ugyancsak egyéves, 15-60 cm magas, ritkább gyom. Levelei hosszúkásak, szíves v. ferdén levágott vállúak. Szórványosan fordul elő száraz, romos helyeken utak mentén, parlagokon. lórom

Lórom