Látonya

látonya

Látonya (Elatine, Elatinaceae). Kétéltű, egyéves gyomnövény vízi és szárazföldi alakkal.

A pocsolya látonya (Elatine alsinastrum L.) 2-10 cm magas vízi- v. mocsári növény, örvösen álló levelekkel. Víz alatti levelei fonalasak, örvösen állók, a víz fölöttiek majdnem tojásdadok, hármasával állanak.

Apró virágai a levelek hónaljában ülnek. Iszapnövényzetben, vízpartokon, szikes laposokban, mocsaras, tocsogós helyeken terem. Rizsföldeken a széleken v. sekélyen árasztott helyeken káros, tömegesen növő gyom.

A kétéltű látonya (Elatine triandra Schr.) az iszapban kúszó v. felemelkedő, ágas, a csomókból legyökerező, 2-15 cm hosszú növény, szálas levelekkel. Ugyanott él és ugyanolyan körülmények között él, mint az előbbi faj. Gyakran mohaszerűen lepi be a talajt.

A patkós magvú látonya (Elatine campilosperma Seub.) és a csiga magvú látonya ((Elatine gyrosperma Duben) a kétéltű látonyától csak kevéssé különböznek, ugyanolyan szerepűek. A látonyafajok vegyszeres gyomirtókra nagyon érzékenyek.

Látonya