Láperdő

láperdő

Láperdő (Alnetalia glutinosae). A láperdőt edafikus növénytársulások alkotják. Mocsári vagy láptalajokon, állóvizek és nedves rétek zsombékosain a megtelepedő fűz, nyír, éger cserjéssé, erdővé alakítja át a területet, és kifejlődnek a fűzlápok (Calamagrostis-Salicetum cinereae), ritkán tőzegmohával (Salici cinereae Sphagnetum); a nyírlápok (Salici pentandrae Betuletum) és az égerlápok (Carici elongatae Alnetum, Fraxino pannonicce Alnetum).

Hazánkban a láperdők maradványjellegűek, sok érdekes növényfajt rejtenek, védendők.

Mind a síkvidékeinken, mind a hegyvidékeinken előfordulnak, de csak szórványosan, a kultúra hatására a kiterjedésük erősen szűkül.

Növényeik közül különösen a nyír- és fűzfajok, az éger, a rezgőnyár stb, és több lágy szárú faj (Hottonia, Iris psoudacorus) jelentős a parkok, díszkertek hasonló jellegű területeinek kiképzésénél.