Levéllemez

levéllemez

Levéllemez (lamina) a levél lapos része. Benne mint hálózat tűnik fel a levélerezet. Részei a levéllemez csúcsa (apex), ezzel szemben a levélnyélhez csatlakozó rész a levéllemez válla (bacis), a csúcsot a vállal összekötő vonal a levéllemez éle (acies), e kettőt összekötő szegély, pászta a levéllemez széle (margo).

A levéllemez igen változatos, alakját, állományát, szabását, felületét és tagoltságát tekintve.

A levéllemez ép vagy tagolatlan, ha rajta bemetszések nincsenek, kisebb-nagyobb bemetszések a levéllemezt tagolttá teszik. Ha a bemetszések csak a levél szélére terjednek ki, ez lehet fűrészes. ha a bemetszések és kiszögellések hegyesszögűek, fogas, ha a bemetszések ívesek, a kiszögellések hegyesek, csipkés, ha a kiszögellések kerekítettek és a bemetszések hegyesek, s végül kanyargósak, ha a bemetszések és kiszögellések is ívesek.

A bemetszés nélküli levél ép szélű.
Ha a bemetszések mélyebbek, úgy tagolt levéllemezről beszélünk. Ez a tagoltság (s egyben a levél erezete s az össszetett levél is) lehet karéjos (lobatum), ha a bemetszés túlmegy a levéllemez szélén, de nem éri el a fél lemez középvonalát.

A kiemelkedő lemezrészek a karéjok (lobus, lobi). Lehet hasadt ( fissum), ha a tagolódás a fél lemez közepéig ér. A kiemelkedő lemezrész a hasáb (fisra). Lehet osztott (partitum), ha a bemetszés túlmegy a fél lemez középvonalán. A kiemelkedó lemezrészek az osztatok (partes). Lehet végül szeldelt (sectum), ha a bemetszések a lemez fóeréig v. válláig érnek. A kiemelkedó lemezrészek a szeletek (segmenta).

A levéllemez tagoltsága szárnyas, ha a levél főere mentén sorjában rendezettek és párhuzamosak, tenyeres v. ujjas, ha oldalerük egy pontból sugarasan ered, végül ölbefogott, ha a tagoltság bogas.

A levéllemez tagoltsága lehet egyszeres, kétszeres v. többszörös. Ha a szárnyasan osztott levél osztatai számosak és keskenyek, ez a fésűs levéllemez. Ha a tenyeresen tagolt levél osztatai v. szeletei nagyszámúak, a levél legyező alakú. Az egyenlőtlen és hegyesen szárnyasan tagolt levelet kacurosnak mondjuk.

Levéllemez