Meszes szódás szikes talaj

Meszes szódás szikes talaj ( szoloncsák ). Ha a meszes talaj adszorpciós komplexusában (az agyag részében) a Na felszaporodik, akkor meszes szikes talaj keletkezik.

Ez rendesen több-kevesebb szódát is tartalmaz, azért meszes-szódás szikesnek is nevezik. Az egész talajszelvény meszes és erősen lúgos.

A pH-érték legtöbbnyire 8,3-9,5 között ingadozik; de még 10 körüli

pH-értékűek is vannak. A szódán kívül. többkevesebb glaubersót és konyhasót is tartalmaznak. A nyomokban sós-szódástól a nagyon erősen sós-szódásig minden átmenet és változat előfordul. A talajvíz szintje rendesen magasan van és a vízben a Na-sók az uralkodók. A meszes szódás szikes talajban a sók felhalmozódási szintje magasan van. Gyakran a legfelső szint a legsósabb, legszódásabb.

A lazább szerkezetű, homokosabb szódás szikesek felszínén szódakivirágzást is láthatunk.

A meszes-szódás szikes talaj legtöbbnyire szerkezet nélküli ún. szoloncsák típusú.

A Duna-Tisza közötti szikesek a Tisza vonala melletieket, kivéve mind meszes szódásak. A Tiszántúl egyes részein is sok meszes szódás szikes talaj van. Kedvezőtlen fizikai tulajdonságaik, nagyfokú lúgosságuk és sótartalmuk miatt szántóföldi művelésre, kultúrnövények termesztésére nem alkalmasak.

Leginkább gyepként hasznosítják. Csak lúgosság tompító anyagokkal, pl. savakkal, gipsszel, vasszulfáttal, feltárt alunittal, lignitporral stb. javíthatók.

Meszes-szódás szikes talaj

    Mezőségi talajok     Nátrium talajok     Nedves talaj     Oszlopos talajszerkezet     Öntéstalaj     Porszerű talajszerkezet     Repedéses talajszerkezet