Öntéstalajok

Öntéstalaj a folyóvizek ártéri lerakódásaiból keletkezik.

Ott, ahol a folyók energiája kisebb, mint amennyi a hordalék szállításához szükséges, az iszap- és homokszemcsék leülepednek és a medret feltöltik.

Ott pedig, ahol a víz energiája nagyobb, a partok anyagát leszaggatja és tovább viszi a folyó.

Különösen nagy anyagmennyiséget mozgatnak meg az árvizek, amikor a folyók az egész árterületet elborítják üledékükkel.

A folyók energiája azonban nem mindenütt egyforma; a mederhez közelebb nagyobb, az ártér távoli területein kisebb. Ennek megfelelően az ártéri üledék is a folyóhoz közelebb homokosabb, mint távol.

Változik az üledék szemcsenagysága a folyó mentén is, aszerint, hogy milyen távol esik az utolsó bevágódó mederszakasztól.
Az Öntéstalaj azonban nemcsak szemcseösszetételük alapján különböznek egymástól.

Aszerint, hogy a folyó vízgyűjtő területén milyen kőzetek találhatók, változik ásványi és ennek következtében vegyi összetételük is.
Elsősorban a szénsavas mész tartalom szabja meg az Öntéstalajok savanyú v, lúgos voltát.
Tekintettel arra, hogy az árterületeket a folyó gyakran borította be újabb és újabb üledékével, az öntéstalajokra a környezet és az élővilág csak rövid ideig hathatott és így e talajok kialakuló dinamizmusa minden árvíz után megszakadt és újra kezdődött.

Ezért nem találunk az öntéstalajokban olyan jól felismerhető rétegeződést, ami a talaj kialakulás eredménye lenne, hanem csak az üledék összetételében mutatkozó eltérések jeleit.
Gyenge humuszosodás, vas- v. mészkiválások azonban már észlelhetők, s ezekből az Öntéstalajok dinamikájára következtethetünk.

Ma az ármentesítés következtében az Öntéstalajok fejlődése akadálytalanul folyhat, és követi a környezeti tényezők által megszabott irányt.

Lúgos talaj
Magyarország talajai
Meszes talajok
Meszes szódás szikes talaj
Mezőségi talajok
Nátrium talajok
Nedves talaj
Oszlopos talajszerkezet
Öntéstalaj
Porszerű talajszerkezet
Repedéses talajszerkezet
Réti talajok
Réti csernozjom talaj
Réti szolonyec talaj
Rozsdabarna erdőtalajok
Rögös talaj
Savanyú talajok meszezése
Sós talajok
Száraz talaj
Szikes talaj
Talaj
Talajjavítás
Talajtan
Talajuntság
Talajvédelem

ÖntéstalajKapcsolódó oldalak