Kórtan

Kórtan pathologia a megbetegedett élő szervezetekkel foglalkozó tudomány. Az állatkórtan (zoopathologia) a haszonállatok Betegségeit, a növénykórtan (phytopathologia) a termesztett és haszonnövények kóros jelenségeit vizsgálja.

Az általános Kórtan a különböző betegségek általános törvényszerűségeit tárja fel, vizsgálja a betegség okait, feltételeit, kórokozóit, a betegség kialakulásának és lefolyásának sajátságait.

A részletes vagy rendszeres Kórtan részleteiben foglalkozik az egyes betegségekkel, s az ellenük felhasználható védekezési (preventív és kuratív) eljárásokkal. Mindkét Kórtan-nak van a kóros elváltozások leírásával, a kórbonctannal (pathomorphlogia és anatómia) és a kóros életműködések vizsgálatával foglalkozó kórélettani része.

Kórtan - Pallas lexikon

Kórtan (patologia), az a tudomány, amely az egyes betegségeknek megfelelő boncolástani és klinikai elváltozásokat általános szempontok szerint tárgyalja.

A Kórtan és a klinika közötti összefüggést a kisérleti Kórtan adja meg, amely állatokon iparkodik a természetes viszonyoknak megfelelőleg különféle betegségeket létrehozni és azok fejlődését, lefolyását tanulmányozni.

Kórtan