Ammónia

ammónia

Frissítve: 2023-09-24

Ammónia (NH3) színtelen, átható szagú, könnyezésre ingerlő gáz, sűrűsége fél akkora, mint a levegőé.

Könnyen cseppfolyósítható, a cseppfolyós Ammónia színtelen, mozgékony folyadék. Forráspontja nyitott edényben -33 C°, közönséges hőmérsékleten a folyékony Ammónia élénken forr, és a környezetétől sok hőt von el.

Ezért hűtőgépekben használják.
Az. Ammónia vízben rendkívül nagy mennyiségben oldódik, 20 C°-on egy térf. víz 700 térf. Ammónia-gázt nyel el, ez az oldat a szalmiákszesz.

Az Ammóniát régen gázvízből, ma szintetikusan (Haber-Bosch-féle ammóniagyártás) állítják elő.
Ammónia keletkezik a természetben a Nitrogéntartalmú szerves vegyületek bomlásakor.

A talajba kerülő fehérje-vegyületekből a talaj mikroorganizmusai hamarosan Ammóniát fejlesztenek.
Ammónia keletkezik a trágya bomlásakor is.

Az ammónia kimutatása ivóvízben a Nessler-féle reagenssel történik. Ammónia jelenlétében a reagenssel sárgásvörös csapadékot v. színeződést nyerünk.

A reagens alkalmas ammóniumsók kimutatására is, mert az ammóniumsókból a kémszerben jelenlevő lúg hatására szintén ammónia válik szabaddá.

Műtrágyákban az Ammóniát kimutathatjuk úgy, hogy a műtrágyát nedves oltott mésszel hozzuk össze, a felszabaduló ammónia szagáról felismerhető.

Ammonia - Pallas lexikon

ammoniák, kellemetlen kábító szagú gáz, mely hidrogénből és nitrogénből van összetéve; képlete H3N. Gázalaku ammoniát először Priestley állított elő, Scheele pedig bebizonyította, hogy nitrogéntartalmu, Berthollet, hogy nitrogén és hidrogén vegyülete.

A szabad nitrogén és hidrogén egymásra kémiailag nem hatnak, de a kifejlődés pillanatában képeznek ammoniát; csekély mennyiségben képződik akkor is, ha a nitrogén és hidrogén gázak elegyén elektromos szikra csap át.

Előállítható bármely ammoniumsóból, ha erős bázissal hevítjük. A kémikusok leginkább Klórammonium és kalciumoxid elegyének hevítése révén kapják.

Tiszta állapotban színtelen gáz, amelynek fölötte átható, kábító szaga van. Sűrüsége 0,586 (levegő = 1). Egy liter súlya 0.7619 g.

Erős lehütéssel szintelen, mozgékony folyadékká sűrüsödik; a folyós ammonia forráspontja -38° C. Vizben igen könnyen oldódik; 1 térfogat viz 0°-on 1148 térfogat ammónia-gázt képes elnyelni, egyike tehát a vízben leginkább oldható gázoknak. Kémiai sajátságai: savakkal közetlenül egyesül, velük az ammonium-sókat képezve. Csak igen erősen oxidáló anyagokkal gyujtható meg.

Sósavba mártott üvegbot körül az ammonia tartalmú levegő füstöt képez; e reakcióról, továbbá szagáról könnyen felismerhető.

Fertőzött vizben Ammónia v. ammonium sók fordulhatnak elő csekély mennyiségben; jelenlétöket a Neszler-féle kémlőszerrel (l. o.) állapítják meg.

A természetben tehát előfordul; igy igen kis mennyiségben van a levegőben is; képződik továbbá ott, hol Nitrogéntartalmu szerves anyag (ürülék, vizelet, hulla) rothad s a levegő bőséges hozzájárulása gátolva van.

Az ammonia gáz vizes oldata az iparban nagyfontosságú és nagy mennyiségben készül. Közönségesen szalamaiaszesznek nevezik. Szaga olyan mint az Ammonia-gázé, s mivel ez belőle folyton eltávozik, tehát csak zárt edényben tartható el.

Ez Ammonia folyadék fajsúlya annál kisebb, minél több Ammonia-gázt tartalmaz feloldva.

Vizes oldatának sűrüsége és tartalma:

14 C°-on; víz sürüsége 14°-on = 1. (Carius szerint.)
Az Ammonia folyadék gyári előállítása úgy történik, hogy nyers ammonium-kloridot vagy szulfátot poralakú kalciumhidroxiddal elegyítenek és az egészet külön e célra való készülékben hevítve, a fejlődő Ammonia gázt desztillált vizbe vezetik.

Az említett ammoniumsók előállításához az úgynevezett gázvizet használják, t. i. azt a mosó vizet, a melyen a világítógázt tisztítás céljából még a gázgyárban átvezetik.
A kőszén ugyanis a szénen kivül hidrogént, Oxigént és nitrogént is tartalmaz és az izzításkor a kőszénből Ammonia is fejlődik, mely a mosóvizben feloldódik.

A gázviz szabad ammoniát, továbbá ammonium-karbonátot s szulfidet tartalmaz. Az A. folyadék gyári előállítása gyakran közetlenül a gázvizből is történik, ezt ugyanis megoltott mésszel elegyítik és ledesztillálják; bonyolódottabb készülékek szükségesek, hogy elég tömény A. oldatot kapjanak.

Az Ammonia folyadék gyógyszerül is használatos; a magyar gyógyszerkönyvben hivatalos Liquor ammonioe, 10% ammónia gázt tartalmazzon; ne legyen szennyezve kloridok-, szulfátok-, karbonátok- és kalciummal; továbbá empireumás anyagokkal.

Régebben az Ammonia gáz borszeszoldatát is gyógyszerül használták (Spiritus Dzondii). Külső gyógyszer az Ammónia folyadék és olaj elegye (Linimentum volatile); a köznép repülő zsirnak nevezi.