Katicabogár

Frissítve: 2021-07-14       Katlan alakú korona

Katicabogár böde ( Coccinellidae ) a bogarak rendjének egyik családját alkotják. Apró termetűek, félgömb alakú testalkattal. Lábfejük három ízből áll, csápjaik rövidek.

A szárny-fedők élénk színűek, rajtuk több-kevesebb világos vagy sötét petty. Egy részük ragadozó, s levéltetvek pusztításával jelentős hasznot hajtanak.

Ilyen a közismert hétpettyes katicabogár (Coccinella septempunctata). Lapított testű, 3 pár torlábú, erős rágószáj-szervű, fartoldalékos lárváit bolyhos szemölcsök borítják s szintén levéltetű-pusztító.

A növényevő fajok közül néhány termesztett növényeinket károsítja.

Katicabogár - Pallas lexikon

Katicabogár ( Coccinellidae ), a fedeles-szárnyúak rendébe, a rejtve négy lábtőízesek csoportjába tartozó bogárcsalád. Alul lapos, felül domború, majdnem félgömb alakú s tarka szinezetü kis bogarak.

Fejük kicsi, nyakpajzsuk nem előre álló. Csápjaik 11 ízüek. Potroh többnyire 5 szabad gyűrüből alakult. Lábkarmok kettősek és fogas szélüek.

Mindenütt el vannak terjedve s általánosan ismeretesek. Körülbelül 1000 faja él, melyek közül hazánkban mintegy 80 található

A kifejlett katicabogár, valamint álcáik is levéltetvekkel táplálkoznak, azért a kertészetre nézve igen hasznosak. Jellemző tulajdonságuk, hogy megfogva, védelmükre erős szagu folyadékot választanak el.

A katicabogár kitelel és tavasszal sárga szinü petéit különféle növények leveleinek alsó felületére rakja. Az ezekből kikelő álcák élénk szinü pettyekkel tartkáltak, hátrafelé hegyesedő testök hosszukás, 3 pár lábbal, egy pár rövid csáppal és 2-4 pontszemmel vannak ellátva. Kifejlődve, a levelek alján függesztik fel magukat s ugy alakulnak át bábbá. A bábból az ivarérett állat egy hét mulva kél ki.

Legismertebb hazai fajok: a hétpettyes katicabogár ( Coccinellidae septempunctata L. ) tora fekete, elől 2 fehér pettyel, szárnyfedője vörös, 7 fekete pettyel, 6-8 mm. hosszu. Hazája Európa, északi Afrika és Ázsia; az ötpettyes Katicabogár (Coccinellidae quinquepunctata L.), tizenegypettyes katicabogár (Coccinellidae undecimpunctata L.), a tizpettyes katicabogár (C. decempunctata L.) stb.

Alig van bogár, melyet hazánk különböző vidékein oly jól ismernének és amely oly sok változatban forog a gyermekek és a nép ajkán, mint a Katica-bogár.

Számos népies neve közül említendő Katalina-bogárka ( Komárom vmegye ), Kós-Kata (Pest vmegye felső részei), Katalinka (Kecskemét), Fuss Kata, Katinka, Katalina bogár (Csanád vmegye), Isten Katicája, Katicska, Katóka (Abaúj-Torna vmegye), Isten bogárkája (Zemplén vmegye), Böde (Dunántul). Grossinger pedig Boldogasszony bogara és Teknős bogár néven említi, amely elnevezések alkalmasink a német Marien-Käfer és Kugel-Käfer elnevezésektől származnak.
Jellemző, hogy e népies nevek alatt sehol sem valamely határozott fajt értenek, hanem általában a Coccinellidák családjához tartozó bármely fajra vonatkozhatnak.

E bogárfajok népszerüségüket bizonyára gyors lábaikkal és szárnyaikkal szerezték meg. Ha ugyanis kézbe vesszük, akkor először összehúzódva holtnak tetei magát, majd gyorsan futásnak indulva, a kéz széléig ér, amidőn hirtelen elrepül.

Hozzájárul még, hogy a nép azt hiszi, hogyha ilyenkor verset dudolnak neki, akkor a bogárka még gyorsabban szalad és még hamarabb repül el.