Szukcesszió növénytársulás

Frissítve: 2021-07-14       Saláta levéltetű    Saláta gyökértetű     Saláta levéltetű     Szú bogarak     Szűznemzés

Szukcesszió (successio) a Föld növénytakarójának állandó változásában a növénytársulások természetes egymás után következése.
A növénytársulás az életfeltételeket önmaga számára mindig kedvezőtlenebbé, valamely más növénytársulás számára fokozatosan kedvezőbbé teszi, ezért át is kell adnia helyét.

A szukcessziók sorozata, az ideiglenes kezdeti (előkészítő stádium) és átmeneti állapotokon át mindig a magasabb és nagyobb szervesanyag-termést felmutató, legtöbb szintből álló növénytársulás, egy állandóbb, ún. klimax-társulás felé fejlődik, amely valamely terület talaján és klímáján kialakulhat.

A növénytársulást az ember erőszakos beavatkozásával megváltoztathatja, ennek következtében leromlik a társulás. A társulás leromlása a degradáció.

Az erdőállományok degradációja nagymértékben meggyorsulhat az értékesebb fafajok kitermelésével, mértéktelen legeltetéssel, erdők leégetésével.

A szukcesszió helyes felismerése megkönnyíti a helyes erdészeti beavatkozás irányát és módszerét. Nem kevésbé fontos az egészséges szukcesszió megteremtésére az erdőre káros és hasznos állatok biológiai egyensúlyának biztosítása is.

A szukcesszió irányának és a klimax-, szubklimax-társulásoknak figyelembevételével létesített kertészeti zöldterületek fenntartása könnyebb, és az egyes fajokkal harmonikusabb egységet alkotnak.

Szukcesszió növénytársulás