Szállítónyalábok - edénynyalábok

Frissítve: 2023-09-24     Szállítósejtek

Szállítónyalábok (edénynyalábok). A hajtásos növények testében a szállítószövet-rendszer legtöbbször nyalábokban alakul meg.
Ezek a nyalábok lehetnek egyszerű szállítónyalábok, amikor v, csak háncs (kribralis edénynyaláb), v. csupán fa (vasalis edénynyaláb) alkotja, és lehetnek összetett nyalábok, amikor a nyalábot háncsrész és farész alkotja.

Amikor csupán fa- és háncsrész alkotja a nyalábot, akkor faháncsnyalábról (kribrovasalis szállítónyalábok) beszélünk, míg ha rostos elemek is csatlakoznak hozzá, akkor rostnyalábról (fibrovasalis szállítónyalábok) van szó. A fa- és háncsrész közt osztódószövet, nyaláb-kambium is lehet.

A szállítónyalábok típusai a következők

A) Összetett nyalábok:
1. Kollaterális nyaláb esetén a háncs a farészhez egyik oldalával illeszkedik úgy, hogy a háncs a kerület felé, a fa pedig a központ felé esik.

A növények föld feletti részében fordulnak elő. Ha a háncs- és farész közt van kambium, akkor kollaterális nyíltszállítónyaláboknak nevezzük (mint pl. a Kétszikűek és nyitvatermők szárában), ha pedig a háncs és farész közt nincs kambium, akkor kollaterális zárt szállítónyaláboknak nevezzük. Ez az egyszikűek szárára jellemző.

2. Bikollaterális szállítónyalábok
a kollaterális nyílt nyaláboktól abban különböznek, hogy a farészen belül is van még háncsrész, de idősebb korban a belső háncs és a farész közt nincs kambium. Gyakoriak a tökféléknél és burgonyaféléknél,de más családokban is előfordulnak.

3. Koncentrikus szállítónyalábok
esetében a kétféle szövettáj közül az egyik a másikat hengerpalást módjára veszi körül. Ha a háncsrész van a középen s ezt veszi körül a farész, ezt amfivazális v. leptocentrikus szállítónyalábnak nevezzük (egyszikűeknek leginkábba földbeli száraiban). Ha viszont a farész van a középen és ezt veszi körül a háncsrész, amfikribrális v. hadrocentrikus szállítónyaláboknak nevezzük (pl. páfrányoknál).

B) Az egyszerű nyalábok a következők:
1. Sugaras (radiális, archikus) nyalábnak nevezzük azt, amikor a keresztmetszetben a fa- és háncsnyalábok sugárirányban egymással váltakoznak. Ez a fiatal gyökerekre jellemző.
2. Lemezes nyaláb esetén lemez alakú farészek és háncsrészek párhuzamosan váltakoznak (pl. korpafű)

Szállítónyalábok - edénynyalábok