Maradvány fajok

Maradvány fajok (reliktum-fajok) olyan növény- v. állatfajok, melyek korábban nagy v. a jelenleginél jóval nagyobb területet népesítettek be, azonban a környezeti körülmények, különösen az éghajlati viszonyok nagymérvű megváltozása következtében elterjedési körük igen leszűkült, ill, ott is egyre csökkenő egyedszámban fordulnak elő, kiveszőfélben vannak.

A Maradvány fajok kizárólag olyan területen fordulnak elő, melyeken a korábbi földtörténeti korszakban a faj keletkezésekor, ill. virágzásakor uralkodó környezeti feltételek is megmaradtak.

Így maradt fenn a harmadkor óta a püspökfürdői hévvizekben a nílusi lótusz, számos növény- és állatfaj Bátorligeten v. a jégkorszak óta a törpe nyír a Hargita tőzegmoha-lápjain. Hasonlóképpen a jégkorszak maradványa az Alpokban a sarki nyúl

A maradványfajok gyakran egyben bennszülött fajok is (paleoendemizmus).