Mécsvirág

Mécsvirág (Melandrium, Caryophyllaceae). Egy-kétéves v. évelő növény.

A fehér mécsvirág (Melandrium album [Mill.] Garcke.) 30-100 cm magas, bokros növésű, évelő gyom, lándzsás- v. hosszúkás-kerülékes, hegyes, átellenes levelekkel.

Rövid szőröktől pelyhes, virágzata gyakran mirigyszőrös is. Kétlaki. A hímvirágok csészéje hengeres, a nővirágoké tojásdad. Virágszirmai fehérek, termése sokmagvú tok.

Az egész országban gyakori bokros-füves kultúrgyepekben, kaszálókon, legelőkön, parlagokon, utak mellett, kertekben és szántókon, továbbá tarlókon és öregedő lucernásokban.

Magról és gyökérsarjakkal szaporodik. Tarlóhántással és az utak, parlagos területek tisztántartásával fékentartható. Vegyszeres gyomirtókra érzékeny.

A ragadós mécsvirág (Melandrium viscosum [L.] Celak.) kétéves, 30-70 cm magas, mereven felálló, mirigyszőrös növény, tojásdad-lándzsás levelekkel, álörvökből álló, szártetőző, sokvirágú, füzéres fürtvirágzattal. A kéthasábú sziromlevelek fehérek, Az Alföldön gyakori szikes és homokos száraz réteken, legelőkön, utak mellett és parlagokon. Értéktelen, a füvet kiöli. Magérlelését lekaszálással akadályozzuk meg. Vegyszerekre érzékeny.

Az esti mécsvirág (Melandrium noctiflorum [L.] Fr.) egyéves, 15-50 cm magas, bozontos szőrű és sűrűn mirigyes, ragadós növény, felálló szárral és hosszúkás v. visszás-tojásdad levelekkel. Szórványosan, főleg a hegyvidékek nyirkos szántóföldjein, tarlókon, kapásokban fordul elő. Kárt alig okoz. Tarlóhántással védekezünk ellene.

Mécsvirág