Öröklődés

Öröklődés (öröklés, átöröklés). Biológiai folyamat, amelynek során a szülők magukhoz hasonló utódokat hoznak létre, és - Liszenko szerint - a saját életükhöz, fejlődésükhöz meghatározott életfeltételeket igényelnek, és a különböző életkörülményekre meghatározott módon reagálnak.

Az élő szervezetek erre irányuló képessége az öröklékenység.

Az Öröklődés megörző, konzervatív hatású jelenség, amellyel együtt járó, de ellentétes irányú sajátosság a változékonyság. Ez utóbbi a biológiai fejlődés alapja, amelynek lehetőségeit az öröklöttség és a külső környezet változása határozza meg.

A genotipus reakciónormákat örökít, amelyek megszabják az utódnak a külső környezeti ingerekre való reagálási módját. Ha a környezet által támasztott igényeknek megfelel az utódszervezet, akkor alkalmazkodik környezetéhez és pozitív szelekciós értékű lehet. Ilyenformán a változékonyság kapcsolatos az alkalmazkodással.

A formális genetikai irányzat Öröklődéskor az elődök és az utódok között generatív szaporodést tételez fel, és a tulajdonságok átvivőjének a külső változásoktól és a testi hatásoktól nagymértékban független géneket tartja.

A micsurini genetikusok szerint az öröklékenység a szervezet minden sejtjének jellemző sajátossága. Változása az életkörülmények változásának függvénye. Ha az utód fejlődési lehetőségei hasonlók elődeiéhez, akkor ugyanolyan öröklöttségű lesz, mint azok, mert az örökletes alap realizálódhat.

Ha az utód fejlődési lehetőségei a változott külső környezeti feltételek miatt eltérnek előző nemzedékétől, akkor az új tulajdonságok alakulnak ki, és az öröklöttség megváltozik.

A szervezet növekedése és fejlődése útján valósul meg tehát az Öröklődés.

Az egyedfejlődés során a szervezetek megváltozásai lehetnek öröklődők és nem öröklődők. A genetika szerint csak a gebotípus, ill. anyagcsere-típust érintő változások válnak örökletessé. A modifikációk is érinthetnek több nemzedéket, és általában addig tartanak, amíg az előidéző ok hat a szervezetre.

A formális genetika a szerzett tulajdonságok Öröklődését vitatja. A genotípust érintő megváltozások, mutációk ingerei lehetnek ugyan külső eredetűek, de azokkal nem adekvátak. A micsurin biológia elfogadja a szerzett tulajdonságok Öröklődés-ét, ha azok a reproduktív szerveket érintik. A szerzett tulajdonságok örökletessé válása a szervezetnek a megváltozott környezeti feltételekre való adekvát reagálásán alapul.

Öröklődés