Szikjavítás

Frissítve: 2021-07-13       Sziklakert

Szikjavítás. A szikes talajok kedvezőtlen tulajdonságai a kicserélhető Na túlzott jelenlétének tulajdoníthatók. Szikjavításnál általában a szikes kicserélhető Na-ját kell Ca-vegyülettel, átcserélni, miáltal az eddigi szikes v. ún. Na-talajból a jó termőtalajoknak megfelelő Ca-talaj válik.

Ennek keresztülvitele a szikes típusa szerint különböző módon lehetséges. A szikes Kémhatása egyben tájékoztatást nyújt alkalmazandó javítóanyag megválasztására. Ezért talajjavítás szempontjából a szikeseket eszerint is osztályozzák.

1. A mésztelen savanyú és semleges körüli szikesek megjavítása tekintettel arra, hogy e közegben a szénsavas mész kielégítően oldódik szénsavas mész-tartalmú anyagokkal eredményesen végezhető. így meszezéssel v. meszes altalaj-terítéssel (sárgaföld-terítés v. digózás).

2. A mésztelen, gyengén lúgos (átmeneti) szikesek esetében a szénsavas mész már nem oldódik kielégítően, így a talaj lúgosságát le kell tompítani. Ezt a meszezéssel végzett nagyüzemi eljárás esetén annyi gipsszel (v. lignitporral) végezzük, hogy az egyidejűleg adott szénsavas mész oldódása lehetővé váljék. Ez az eljárás a mész + gipszes kombinált eljárás.

Az adott Gipszmennyiséget a kombinációban a lúgosság emelkedésével növelni kell.

A meszes altalaj-terítéssel végzett javítási eljárás esetében e szikesek javítása a feketeföld-aláterítéssel végezhető, amely esetben a kitermelési hely (bánya) felső mésztelen rétegét terítik el a már gyengén lúgos szikes területrészekre, utána következik az egész terület egyöntetű meszes altalaj-terítése. Itt a mésztelen feketeföld végzi a lúgosság tompító hatást.

A javítás hatására az eddig szárazon kőkemény, nedvesen pépes, szétfolyó, igen rosszul munkálható szikes omlóssá, porhanyóvá jól munkálhatóvá válik és így termése is igen lényegesen megnövekszik. Javítás után már nemcsak kalászosokat, hanem szinte minden gazdasági növényt, de főként lucernát eredményesen termeszthetünk rajta.

3. A meszes, lúgos vagy szódás szikesek javítására már oldható mészvegyületekre van szükség, mivel a kalcium-karbonát lúgos közegben egyáltalában nem oldódik, avagy oly savanyú hatású anyagokra, amelyek a talajban levő szénsavas meszet oldatba viszik s ez a kicserélődést lehetővé teszi.

E szikesek javítása csak a szántókban levő szikes foltok megjavítására irányul. Itt a gyakorlatban alkalmazott anyagok: a gipszkőpor, a különböző Gipszhulladékok és a lignitpor.

Szikjavítás