Hártyásszárnyú rovarok

Hártyásszárnyú rovarok (Hymenoptera) a rovarok osztályának rendje. Igen változatos testalkotású állatok. Fejükön összetett szemet és 3 pontszemet találunk. Csápjuk különféle alakú. Szájszerveik rágók vagy nyalók. Torszelvényeik szorosan összenőttek.

Olykor az első potrohszelvény is a torhoz csatlakozik, ilyenkor a tor látszólag 4 szelvényű. Két pár hártyás szárnyuk van, amelyek közül a hátsó mindig kisebb, mint az első.

A szárnyak erezete nem mondható dúsnak. Szárnyuk másodlagosan hiányozhat is (pl. Hangyák dolgozói, pókhangyák stb.). Lábaik járók, az első néha kaparásra, a hátsó gyűjtésre módosulhat. Potrohszelvényeik szabadok v. részben összeforradtak. Testüket gyakran dús szőrzet borítja (pl. méhfélék).

A nőstények tojócsövet (pl. fürkészek, gubacsdarazsak) v. fullánkot (pl. méhek, darazsak) viselnek. A fullánk méregmiriggyel kapcsolatos. Egyes esetekben a fullánk hiányzik (pl. hangyák), és csak a méregmirigy marad meg a megfelelő kivezető járattal. A hímeknek sem tojócsövük, sem fullánkjuk nincsen. Fejlődésük teljes átalakulás. Lárváik nyűszerűek v. álhernyók, ritkábban ún, cyclopoid lárvák. Bábjuk szabad báb, gyakran a lárva által szőtt kokonban, gubóban fekszik.

Gyakori jelenség körükben az ivari kétalakúság és a társaságban élőknél a kasztok kialakulásával kapcsolatos sokoldalúság, amikor az egyes kasztok morfológiailag is élesen különböznek egymástól.

Életmódjuk, táplálkozásuk rendkívül változatos; a szelíd gyűjtögetők, a vad ragadozók és paraziták közt minden átmenetet megtalálunk.

A hártyásszárnyú rovarok gazdaságilag is nagy jelentőségűek, mert a levéldarazsak közül kikerülő néhány kártevő mellett ide tartoznak a növények megtermékenyülésében közvetítő szerepet játszó méhek, valamint az élősködésük révén hasznot hajtó fürkészdarazsak is. A gubacsdarazsak népes csoportjába mind növényekben élő, mind élősködő fajok egyaránt akadnak.

Káposztamoly szárnyas rovarok
Kendermagbogár szárnyas rovarok
Keresztes szőlőmoly szárnyas rovarok
Kerti cserebogár szárnyas rovarok
Kéregmoly szárnyas rovarok

 Gyökeresedést serkentő hormon por