Hártyásszárnyú rovarok

Hártyásszárnyú rovarok (Hymenoptera) a rovarok osztályának rendje. Igen változatos testalkotású állatok. Fejükön összetett szemet és 3 pontszemet találunk. Csápjuk különféle alakú. Szájszerveik rágók vagy nyalók. Torszelvényeik szorosan összenőttek.

Olykor az első potrohszelvény is a torhoz csatlakozik, ilyenkor a tor látszólag 4 szelvényű. Két pár hártyás szárnyuk van, amelyek közül a hátsó mindig kisebb, mint az első.

A szárnyak erezete nem mondható dúsnak. Szárnyuk másodlagosan hiányozhat is (pl. Hangyák dolgozói, pókhangyák stb.). Lábaik járók, az első néha kaparásra, a hátsó gyűjtésre módosulhat. Potrohszelvényeik szabadok v. részben összeforradtak. Testüket gyakran dús szőrzet borítja (pl. méhfélék).

A nőstények tojócsövet (pl. fürkészek, gubacsdarazsak) v. fullánkot (pl. méhek, darazsak) viselnek. A fullánk méregmiriggyel kapcsolatos. Egyes esetekben a fullánk hiányzik (pl. hangyák), és csak a méregmirigy marad meg a megfelelő kivezető járattal. A hímeknek sem tojócsövük, sem fullánkjuk nincsen. Fejlődésük teljes átalakulás. Lárváik nyűszerűek v. álhernyók, ritkábban ún, cyclopoid lárvák. Bábjuk szabad báb, gyakran a lárva által szőtt kokonban, gubóban fekszik.

Gyakori jelenség körükben az ivari kétalakúság és a társaságban élőknél a kasztok kialakulásával kapcsolatos sokoldalúság, amikor az egyes kasztok morfológiailag is élesen különböznek egymástól.

Életmódjuk, táplálkozásuk rendkívül változatos; a szelíd gyűjtögetők, a vad ragadozók és paraziták közt minden átmenetet megtalálunk.

A hártyásszárnyú rovarok gazdaságilag is nagy jelentőségűek, mert a levéldarazsak közül kikerülő néhány kártevő mellett ide tartoznak a növények megtermékenyülésében közvetítő szerepet játszó méhek, valamint az élősködésük révén hasznot hajtó fürkészdarazsak is. A gubacsdarazsak népes csoportjába mind növényekben élő, mind élősködő fajok egyaránt akadnak.

Keresztes szőlőmoly szárnyas rovarok
Kerti cserebogár szárnyas rovarok
Kéregmoly szárnyas rovarok