Kányafű

Kányafű (Rorippa, Cruciferae). Évelő, változó megjelenésű, sárga virágú gyomnövények.

Az osztrák kányafű (Rorippa austriaca [Cr.] Bess.) 30-100 cm magas, rövid tarackos növény, felálló, ágas szárral, szíves-füles vállú, egyenlőtlenül fogas-fűrészes, hosszúkás levelekkel.

Az apró virágok hosszú fürtökben állanak. Becőke termése gömbös. Kedves legelőkön, ártereken, réteken, kertekben, árkokban gyakori gyom az egész országban. Irtásakor első cél: magkötésének megakadályozása.

Az erdei kányafű (Rorippa silvestris [L.] Bess.) 10-60 em magas, tarackszerű gyökeres növény, felálló v. sokszor lefekvő és le is gyökerező szárakkal.

Levelei tövig szeldeltek, a levélszeletek fogasak, v. szeldeltek. ritkábban épek. Apró virágai a szárak csúcsán fürtökben állanak, termése száras becő. Gyakori az egész országban.

Vegetatív úton is gyorsan és jól szaporodik; szántókon él, nedves kertekben igen kellemetlen gyom lehet. Ahol a talajnedvesség kisebb, már nem bírja a talajmunkákat, ezért vízrendezéssel, kiszárítással védekezhetőnk legjobban ellene.

Kányafű