Szövőlepke

Szövőlepke (Lasiocampidae) családjába olyan változatos testnagyságú és szárnyrajzolatú lepkék tartoznak, amelyeknek mindkét nemnél fésűs csápja van.

Általában zömök testű, lomha lepkék, amelyeknek potroha nem nyúlik túl a hátsó szárnyon. A hímek gyakran jóval kisebbek a nőstényeknél.
Nyugalomban a meredeken háztetőszerűen tartott első szárnyak alól a hátsó szárnyak egy része oldalt kinyúlik.

Hernyójuk élénk színű, szőrös, s bebábozódásuk az általuk szőtt gubóban zajlik le. Több fajuk hernyója gazdasági kárt okoz. Fontosabb kártevő a lóhere-szövőlepke (Lasiocampa trifolii), a gyűrűspille (Malacosoma neustria), nősténye a petéket a faágak végére gyűrű alakban rakja, s az ebből kikelt tarka hernyói (ún. libériás hernyók) gyümölcsfa kártevők.

Salátamoly szárnyas rovarok
Sárga cserebogár szárnyas rovarok
Szilvamoly szárnyas rovarok

Szövőlepke