Kertészeti lexikon 15. oldal

Kertészeti fogalmak ismeretek. lexikon A-Z

 • Ózon Ózon (03) az oxigén allotrop módosulata. Oxigénből keletkezik elektromos kisülések hatására. Jellegzetes, átható szagú gáz, erősen lehűtve nagy nyomáson indigókék folyadékká sűrűsödik.
 • Levéltetű A levéltetvek levélen, hajtáson, virágon, termésen szívogatnak. Szívásuk nyomán a levél bepödrődik, a hajtás elsatnyul, a levél, a termés deformálódik, a levél megsárgul, elhal, lehullik.
 • Ökotípus Ökotípus. Egy fajnak megszabott élethelyen található, egységes jellegű alakja, melynek sajátosságát az élethely környezeti tényezői biztosítják. Rendszerint a tájfajta is ökotípus.
 • Metán-baktériumok   bakteriológia - A metánképzésben illetve a metán lebontásában szerepet játszó baktériumok összefoglaló elnevezése. A Methanobacterium soehngenii szerves savak fermentálásakor metánt és széndioxidot képez ...
 • Sambucus - Bodza Sambucus L. (bodza, Caprifoliaceae). Lombhullató cserjék v. kis fák, ritkán lágy szárúak, vastag belű hajtásokkal. Átellenes leveleik páratlanul szárnyaltak, a levélkék fűrészes élűek. Apró, fehér virágaik végálló, összetett bogernyőben v. bugában nyílnak. Termésük leveses bogyó. Virág- és termésdíszükért ültetett növények.
 • Pándy üvegmeggy - Pándy üvegmeggy külföldi elnevezései: Griotte de Pándy, Pándy's Glas-weichsel, Köröser Weichsel. Hasonnevei: Pándy meggy, Kőrösi meggy, Kecskeméti-, Szentesi meggy, Spanyol meggy, Oltott meggy stb.
 • Salátamoly Salátamoly (Semasia conterminanta HS.). Szárnyai okkersárga v. barna alapon vörösesbarna rajzolattal, fesztávolságuk 17 -18 mm. Hernyója 13 mm-re nő meg, zömök testű, hátoldala vörösesszürke, hátoldala sárgásfehér.
 • Penészedés - Szerves anyagok romlása különböző penészgombák hatására. A penészedés rendszerint magasabb Hőmérsékleten és főleg páratelt környezetben (85-100 % relatív páratartalom) következik be.
 • Alma levéltetű kártevők - Az alma és körtefák veszélyes kártevője. Az 1,5-2 mm nagyságú elevenszülő, szárnyatlan nőstények teste fűzöld, potrohcsöveik feketék; a szárnyasok tora, lábvége és csápvége fekete
 • Békák   - Anura, farkatlan kétéltűek kifejlett korban zömöktestű, farok nélküli gerinces állatok. Hátsó pár lábuk az elsőnél jóval hosszabb, helyüket ugrálva változtatják. Megtermékenyített petéik a vízben átalakulással fejlődnek.
 • Rezisztencia - Az élő szervezet sejtjeinek v, szöveteinek ellenállása külső fizikai tényezőkkel v. kórokozó szervezetekkel szemben.
 • Protoplazma - Protoplazma a sejt élő anyaga. Különleges fizikai és kémiai tulajdonságai következtében életjelenségeket mutat.
 • Periodicitás Periodicitás (szakaszosság). Némely életjelenségnek bizonyos időközönkénti ismétlődése (pl. ivarzás, virágzás, súlygyarapodás stb.).
 • Vinca meténg Alacsony évelők vagy félcserjék, átellenes állású levelekkel. Tölcséres virágaik a levelek hónaljában állnak. Tőosztással szaporítjuk. Vinca (meténg) herbaceae W. et K. Hazája DK-Európa, Kisázsia. Elhajló, gyökeresedő hajtású, lombhullató, szálas, lándzsás levelű faj. Május júniusban nyílnak sötétkék vagy fehér virágai. Sziklakertbe, száraz virágos gyepbe való.
 • Populációs genetika - Populációs genetika a genetika egyik ága, amely a szervezetek kvantitatív jellegű tulajdonságai átörökölhetőségével és ennek törvényszerűségeivel foglalkozik.
 • Labdarózsa levélbogár Labdarózsa levélbogár (Galerucella viburni Payk.) fél cm hosszú, sárgásbarna; lárvája sárgászöld, feketefoltos. Gyakran tarrágást okoz, a levelekből csak a főbb erek maradnak meg
 • Mezei-gabonamoly   szárnyas rovarok - A mezei gabonamoly selyemfényű, sárga lepkéje összecsukott szárnyakkal 7-9 mm hosszú. Az első kihegyesedő szárnyon barna foltok vannak.