Kertészeti lexikon

Kertészeti fogalmak ismeretek. lexikon A-Z

 • Talajmorfológia - Talajmorfológia a talaj alaki tulajdonságainak ismerete, amint a talajszelvényben megjelenik. Szelvény (profil) a talaj függőleges metszete, a felszíntől az el nem változott anyakőzetig. Megismerésére a talajba gödröt ásnak s a gödör falán leolvassák a talaj sajátságait.
 • Reverzió Reverzió (atavizmus, visszaütés) az a genetikai jelenség, amikor az utód egyes tulajdonságaiban nem közvetlen szülőire hasonlít, hanem valamelyik távolabbi ősére.Reverzió a tulajdonságok rejtett öröklődése nemzedékek során.
 • Kitaibel Pál Kitaibel Pál (1757-1817) világhírű botanikus, a magyar flórakutatás egyik úttörője. Bejárta egész Magyarországot és hatalmas növénygyűjteményt állított össze. Kutatásait elsősorban Buda és Pest környékén kezdte
 • Perje Poa L. (perje, Gramineae).Több, mint száz faja él a mérsékelt égövben. Egynyári évelő füvek, lapos v. összegöngyölődött levelekkel. Bugájuk laza, széles, a pelyvák jóval rövidebbek a füzérkénét. A toklász töve gyapjas. Poa pratensis L. (réti perire). Hazája Eurázia, É-Afrika, É-Amerika. Hazánkban őshonos, országszerte előfordul kaszálókon, legelőkön, ligeterdőkben, enyhén szikes laposokon. Tarackos fejlődésű
 • Rovarmegporzás - A rovarmegporzás az állatmegporzásnak Közvetett megporzás leggyakoribb módja, amidőn különböző csalogató berendezések (virágszín, csíkoltság, nagyság, illat, nektár) folytán ...
 • Genom   örökítő információ - Egy bizonyos szervezet egy sejtjében található gének összessége és elrendeződése a kromoszómákon, valamint a mitokondriumokban.
 • Ökörfarkkóró Ökörfarkkóró (Verbascum, Scrophulariaceae). Nagyobbrészt kétéves, nagy termetű, kórós gyom-, ill. dísznövények. A szöszös Ökörfarkkóró (V. phlomoides L.) kétéves, felálló szárú, minden részében nemezesen molyhos-gyapjas, sárgászöld növény, széles elliptikus v, tojásdad levelekkel
 • Polyploidia - Polyploidia (szerelvény sokszorozódás). Biológiai jelenség, a sejt kromoszóma-alapszámának megsokszorozódása (2n +1n: triploida; 2n + 2n: tetraploida stb. 2n + Xn polyploida).
 • Pirregő tücsök - 1-1,5 cm nagyságú, szalmasárga, karcsú, egyenes szárnyú rovar, a hímet széles szárnya nagyobbnak mutatja. Tojás alakban telel; nyár közepére kifejlődik az imágó és a hím kellemes pirregő hangja széltében hallható szőlős dombokon, bozótos meleg helyeken.
 • Pisztácia - A pisztácia fa (Pistacia vera) termését Pisztácia mandula vagy Pisztácia-dióként is emlegetik. A Földközi-tenger vidékén, Kaliforniában és Kelet-Ázsiában termesztik.
 • Lágy rothadás Lágyrothadás. Egyes kórokozó baktériumok és gombák pektinbontó enzimjeik segítségével képesek arra, hogy a húsos növényi szövetek sejtjeit összetapasztó pektin anyagot elbontsák ...
 • Salétromsav Salétromsav (acidum nitricum, HNO2) színtelen, erős sav. Közönséges Hőmérsékleten oxigénre és nitrogénhidroxidra bomlik. Igen erélyes oxidáló szer. Sói a nitrátok. A Salétromsav a fémeket, az arany és platina kivételével oldja
 • Öntözővíz Öntözővíz. A hiányzó csapadék pótlására, fil, a termesztett növények vízellátására felhasznált víz. Mennyiségén kívül igen fontos a víz minősége is. Az öntözhető terület nagyságát az Öntözővíz-et szolgáltató vízforrás hozamának nagysága szabja meg. Öntözésre felhasználható vizek ...
 • Káposzta poloska   rovarok, szívó kártevők - Káposzta poloskák (Eurydema-fajok) névvel egymáshoz nagyon hasonló három kártevő poloska fajt jelölünk: káposzta poloska (E. ornatum L.), paréj poloska (E. oleracea L.) és tarka címeres poloska (E. festivum L.). Vörös v. narancssárga alapon fekete rajzolatúak, hosszuk 6-10 mm.
 • Laskatök Laskatök (télitök, istengyalulta tök). Hazája Kelet-India. Kúszó szárú. Levelei a sütőtök leveleinél valamivel kisebbek, kerek-tojásdad, közepéig tompán karéjos, alul szürkén érdes, bársonyos színűek. 3-6 kg-os fehér, zöldesfehér márványozott, hosszában kissé megnyúlt, gömbölyű termését télen, amikor kevés friss zöldségféle ...
 • Beporzó fajta - Beporzó fajta olyan gyümölcs fajta, melyet más, általa jól termékenyülő fák közé ültetünk. A beporzó fajta, porzó fa jó virágporú, értékes termésű legyen, a megporzandó fajtával egy időben virágozzék.
 • Réz Réz Cu, cuprum elemi állapotban és szulfidjaiban fordul elő. Vörös színű, nehéz fém. Fajsúlya 8,92, olvadáspontja 1083 fok. Jól munkálható, hőt és elektromos áramot igen jól vezet. Ötvözetei könnyen megmunkálhatók és kitűnően önthetők.