Kertészeti lexikon 16. oldal

Kertészeti fogalmak ismeretek. lexikon A-Z

 • Rovarmegporzás - A rovarmegporzás az állatmegporzásnak Közvetett megporzás leggyakoribb módja, amidőn különböző csalogató berendezések (virágszín, csíkoltság, nagyság, illat, nektár) folytán ...
 • Talajtan - Talajtan a talajról, keletkezéséről, fejlődéséről, termékenységéről szóló tudomány. A talajtan foglalkozik a növényzet és talaj kölcsönhatásával és az élő, valamint élettelen folyamatok szerepével a talajok kilakulása és fejlődése során.
 • Kender Kender (Cannabis sativa). Közép-Ázsiából származik. Egyéves, kétlaki növény, 1-2 m magasságot is elér. Fontos, rostot szolgáltató ipari növény. Ezenkívül termése drogot szolgáltat. Zsíros olajat, trigonellin alkaloidot, cholint
 • Mészkő - Mészkő kálciumkarbonátból álló fehér Kőzet. Mészkőből égetik a meszet, a mészkő porával javítják a savanyú erdőtalajt.
 • Alany szaporítás - Egyes vegetatív szaporításoknál ( oltás és szemzés) használt, rendszerint magról nevelt növény, aminek a szárán, különböző helyeken végzik a szemzést vagy az oltást, a nemes, azaz a szaporítani kívánt növényről származó oltóvesszővel vagy rüggyel
 • Badacsonyi borvidék   borászat, A borvidék magában foglalja Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, balatonrendes, Balatonszepezd, Gyulakeszi, Hegymagas, Kisapáti, Nemesgulács Raposka, Révfülöp, Szigliget községeknek, továbbá Káptalantóti község
 • Kémhatás - Kémhatás valamely oldat savas, lúgos vagy semleges jellegét jelenti.
 • Magonc   magról kelt utód - Magonc a magról kelt növényegyed. Azoknál a kultúrnövényeknél (pl. gyümölcsfáknál) különböztetik meg, amelyeket általában vegetatív úton szaporítanak. Oltványok esetében csak az alany lehet magonc
 • Somkóró Hazánkban kétfaja ismert. Az egy- és kétéves fehérvirágú somkóró (Melilotus albus Desr.) a meszes homokok takarmány-és zöldtrágyanövénye. Tavasszal az őszi gabonára, esetleg az árpával, zabbal együtt vetjük.
 • Aesculus vadgesztenye, bokrétafa - Aesculus vadgesztenye, bokrétafa, Hippocastanaceae). Lombhullató fák vagy bokrok. Átellenes, ujjasan összetett, hosszú nyelű leveleik 5-9, fűrészes élű levélkéből állnak.
 • Mango   csonthéjas gyümölcs, Mango (Magnifera). Sok faja van. Kétlaki növény. Levelei bőrszerűek, termése ovális, csonthéjas, amelyben egy mag van. A kelet-indiai Mango indica-t gyümölcséért termesztik, amely lúdtojás nagyságú
 • Terasz - Terasz a lejtőn kialakított lépcsőszerű felszíni forma, amely a lejtőre merőlegesen, a szintvonallal közel párhuzamosan helyezkedik el. Két részből áll: aszélesebb, enyhe lejtésű szakaszból ...
 • Lopótök - Lopótök (Lagenaria siceraria, Cucurbitaceae). Hazája a trópusi Afrika, Kelet-India.
 • Rokonság - Származási kapcsolat. Az egyes rendszertani egységek (taxonok) közötti rokonság fokát a genomok rokonságának mértéke is jelzi.
 • Perje Poa L. (perje, Gramineae).Több, mint száz faja él a mérsékelt égövben. Egynyári évelő füvek, lapos v. összegöngyölődött levelekkel. Bugájuk laza, széles, a pelyvák jóval rövidebbek a füzérkénét. A toklász töve gyapjas. Poa pratensis L. (réti perire). Hazája Eurázia, É-Afrika, É-Amerika. Hazánkban őshonos, országszerte előfordul kaszálókon, legelőkön, ligeterdőkben, enyhén szikes laposokon. Tarackos fejlődésű
 • Melioráció Melioráció latin szó, pontos fordításban: jobbátételt jelent. Melioráción elsősorban vízrendezéssel öntözéssel v, lecsapolással egybekötött talajtermékenység-fokozást értünk. Meliorációnak nevezhetjük mindazon kémiai ...