Kertészeti lexikon 11. oldal

Kertészeti fogalmak ismeretek. lexikon A-Z

 • Térállás, tőtávolság - Térállás az a távolság, amelyre a gyümölcsfákat és szőlőtőkéket egymástól ültetjük. A térállást - a fák és szőlőtőkék tenyészterülete alapján - igen gondosan kell meghatározni, úgy, hogy a térállás az ültetvények optimális fejlődését lehetővé tegye.
 • Rokokó kertek - Rokokó kertek. A XVIII. sz. utolsó harmadában, az arisztokrácia hatalmának hanyatlásával egyidejűleg, Franciaországból kiinduló kertművészeti irányzat.
 • Juhtrágya Juhtrágya. A friss trágya átlagos összetétele 65 % víz, 35 % száraz anyag, ebben 30 % szerves anyag, 0,8 % N, 0,23 % P2O5, 0,67 %K2O2, 0,33 % CaO. A Juhtrágya a foszfor kivételével minden más trágyáknál több hatóanyagot tartalmaz, amellett N-tartalma a növények által jól értékesíthatő
 • Talajnedvesség - A talajnedvesség csapadékból, talajvízből és némi levegőnedvességből származik, sohasem tiszta víz, hanem kisebb-nagyobb mértékben mindig oldott anyagokat tartalmaz.
 • Redhaven őszibarack Származás és elterjedés. S. Johnston a Halehaven és Kalhaven keresztezésével South Havenben (Michigan, USA) állította elő, 1940-től kezdődően a világ valamennyi őszibarack-termesztő országában elterjedt.
 • Párosítás - Párosítás olyan oltási mód, amelyet azonos vastagságú alannyal és nemes vesszővel nyugalmi időszakban végezhetünk.
 • Eső   csapadék, csapadékforma - Eső folyékony halmazállapotú légköri csapadék. Különböző nagyságú vízcseppekből áll, amelyek felhőből hullanak a talajra.
 • Parásodás - A parásodás az a folyamat, amelynek során a sejtek sejtfalanyaga vízhatlan, zsírsavakban igen gazdag szuberin-sejtfallá alakul.
 • Nedvkeringés A gyökerek a talajból elsősorban vizet és ásványi anyagokat vesznek fel. Eu utóbbiakat részben már szerves vegyületekké alakítva, részben változatlanul szállítódnak a gyökér és a szár farészében a levelek felé
 • Virág Virág (flos) a magasabbrendű növények (nyitva- és zárvatermők) hajtásrendszerén fejlődő, és az ivaros szaporodás ( Növények szaporodása) céljára módosult hajtás. A zárvatermők Virág-a a Virág-tengely csúcsán ( Vacok) fejlődő takarólevelekből (ez lehet egy nemű Lepel, vagy csészére és pártára különülő), valamint ivarlevelekből ( Porzó és Termő) áll. A nyitvatermők Virágai csak egyivarúak (diclin), a zárvatermők virágai nagyrészt hímnősek, azaz kétivarúak (monoclin).
 • Csemegebor - Csemegebor (dessert bor v. likőrbor). Összetételében különbözik a közönséges boroktól; a Csemegebor-ok általában nagyobb extrakt tartalmúak, rendszerint édesek, alkoholtartalmuk nagy, többnyire jellegzetes ízűek, zamatúak.
 • Levegő kapacitás A talajrészecskék közötti hézagokat részben víz, részben levegő tölti ki. Ha a talaj pórustérfogatából kivonjuk a mindenkori víztartalmát tf%-ban, megkapjuk a levegőtérfogatot. Ha pedig a vízkapacitást
 • Jégeső Jégeső 5 mm-t elérő átmérőjű, részben átlátszó jégszemek esővel vagy anélkül ( száraz Jégeső ) történő záporszerű hullása, többnyire zivatar kíséretében. Nagy páratartalmú levegő igen heves felszállása a felhő vízcseppjeit a fagyos légterekbe ragadja, ahol megfagyva még tovább is lebegteti
 • Helianthus napraforgó - Helianthus L. (napraforgó, Compositae). Mintegy száz faja Amerikában honos. Helianthus annuus L. egyéves közismert, olajos magvú növény. Hazánkban kiterjedten termesztik.
 • Öröklődés Öröklődés (öröklés, átöröklés). biológiai folyamat, amelynek során a szülők magukhoz hasonló utódokat hoznak létre, és - Liszenko szerint - a saját életükhöz, fejlődésükhöz meghatározott életfeltételeket igényelnek, és a különböző életkörülményekre meghatározott módon reagálnak.
 • Kén Kén sulfur, S természetes állapotban is előfordul. Ásványai igen elterjedtek. Többféle módosulatban is ismeretes. Sárga kristályos módosulatai (monoklin, rombos) szénkénegben oldhatók. Amorf Kén keletkezik, ha kristályos Kén -t megolvasztunk és hirtelen lehűtünk.