Kertészeti lexikon 12. oldal

Kertészeti fogalmak ismeretek. lexikon A-Z

 • Endokarpium   belső termésfal - A magot vagy magvakat közvetlenül körülvevő belső termésfal, ez legjobban a csonthéjas termésnél különül el (csontár)
 • Földimogyoró - Valószínűleg Brazíliából származik. Egyéves, lágy szárú, erős karógyökeret fejlesztő növény. Bokros és fekvő fajtái ismeretesek. A bokros (felálló) típusba tartozó fajták szára az 50-60 cm magasságot is eléri.
 • Kétéltűek Kétéltűek (Amphibia) a gerincesek egyik osztálya. 1. rend: Farkos kétéltűek (Urodela). Családjai: Barlangi gőtefélék (Proteidae), Szalamandrafélék (Salamandridae).2. rend: Békák (Apura). Családjai: Nyelvetlen békafélék ( Pipidae), Karmos békafélék (Xenopodidae), Korongnyelvű békafélék
 • Dixired őszibarack csonthéjas gyümölcsök - Dixired őszibarack származás. J. H. Weinberger 1939-ben a Halehaven öntermékenyítésével állította elő Fort Valleyben (Georgia, USA). 1945-ben került kereskedelmi forgalomba. Idény és típus.
 • Talajvizsgálat - Valamely terület talajviszonyai egyrészt helyszíni megfigyelésekkel és vizsgálatokkal (helyszíni talajfelvételek és vizsgálat), másrészt laboratóriumi vizsgálatok alapján ismerhetők meg. A Talajvizsgálatok célja különböző lehet, mezőgazdasági, kertgazdasági, erdőgazdasági, kultúrtechnikai, építészeti stb.
 • Osztódó szövetek Osztódó szövetek (merisztémák) a fejlődésben levő növényi testrészek mindazon szövetei, amelyek sejtjeik osztódása és növekedése által elősegítik a test hosszanti gyarapodását, vastagodását, ill. új szervek keletkezését.
 • Lapozás Lapozás. A nyugalmi idő végén, a lombfakadás előtt használható oltásmód. Az oltóvesszőnél vastagabb alany visszametszett csúcsára az oltóvessző párosításszerű metszlapjával azonos metszlapot készítenek, összeillesztik, bekötik és oltóviasszal bekenik az oltást
 • Genotípus   genom, genetikai felépítés - Egy adott növény vagy klón szemmel nem látható genetikai jellege (génkészlete), függetlenül attól, hogy a környezet által meghatározott módon milyen méretű vagy növekedésű az a bizonyos növény.
 • Datura - Datura (maszlag, Solanaceae). Nagy termetű, kórós, nyárutói gyom, gyógy, ill. dísznövények. A Datura stramonium, mérges maszlag, 30-120 cm hosszú, vastag, csöves szára felső részében ágas. Tojásdad, kihegyezett levelei egyenlőtlenül öblösen fogasak, nyelesek.
 • Keményítő Keményítő (amilum) a növényvilágban a legelterjedtebb tartalék-tápanyag poliszaccharid. A növény szénhidrát-tartalékul használja és különböző alakú szemcsék alakjában raktározza a sejtekben.
 • Rigófélék - Rigó. Rigófélék (Turdidae) az Énekesmadár alkatúak családja. Középtermetű, a legarányosabb testalkatú Madarak, egy részük kiváló énekes. Rovarokkal, férgekkel, csigákkal élnek, s azokat főleg az erdő talaján, a lombtakaró alól keresik elő. Hasznosságuk különösen erdővédelmi szempontból jelentős. Ősszel, télen bogyókkal táplálkoznak.
 • Balaton   Balaton. Közép-Európa legnagyobb tava.A Dunántúl középső részén terül el.Felszíne kb. 595 km2
 • Talajnedvesség - A talajnedvesség csapadékból, talajvízből és némi levegőnedvességből származik, sohasem tiszta víz, hanem kisebb-nagyobb mértékben mindig oldott anyagokat tartalmaz.
 • Botanika   növénytan, Növénytan. A növények anatómiájával foglalkozó tudományág. Sejttan, szövettan, morfológia, rendszertan, növényföldrajz, ökológia
 • Hínár - Hínár. A vízben élő magasabbrendű növények összessége. Beszélünk lebegő vagy az altalajhoz rögzített, alámerült vagy a víz felszínén úszó Hínár-ról.