Meghonosodás

Meghonosodás (honosulás, akklimatizáció). Valamely növény v. állatfaj alkalmazkodása új, eredeti hazájától lényegesen eltérő feltételekhez.

Egy gazdasági növényfajt akkor tekintünk meghonosodottnak, ha eredeti hazájáéhoz hasonló v. annál jobb minőségű és hasonló mennyiségű termést ad, ha termesztéséhez a hazai termesztett növényfajoknál nagyobb erőfeszítésre, különleges eljárások alkalmazására nincs szükség.

Napjainkban a növény- és állatnemesítők tudatos munkájának eredménye egy egy új faj meghonosodása.

A különböző növényfajok - így a termesztett kultúrfajok ősei is - meghatározott talaj- és éghajlati adottságok közepette alakultak ki. A külső környezeti tényezők döntően meghatározzák a növény természetes elterjedésének földrajzi határait.

Csak genetikai és egyedfejlődési értelemben fiatal szervezetek képesek az új éghajlathoz alkalmazkodni.
Az új termesztőhely körülményei erősen különbözhetnek a növény eredeti hazájának körülményeitől. Ilyenkor a Meghonosodás folyamatát tudatosan irányítani kell.

Más éghajlat alatt, különösen idegen földrészen termesztett fajtáknak a hazai termesztésbe való bevonása legtöbbször megkívánja a fajtának és származási helyének alapos tanulmányozását, és széleskörű hazai kísérletezést tesz szükségessé.

A hazai környezetben vetésidőre, tenyészterületre és művelésmódra vonatkozó kísérletekkel kell a fajta gazdaságos termeléstechnikáját megállapítani.

Az új környezetben sokszor tapasztalható a fajtának alkotóelemeire való bomlása. Ilyenkor ezekből az elemekből szelekcióval és utódvizsgálattal kell a hazai környezetben legmegfelelőbb törzseket és belőlük a bizonyos mértékig megváltozott fajtát előállítani.

Meghonosodás