Kertészeti lexikon 7. oldal

Kertészeti fogalmak ismeretek. lexikon A-Z

 • Dendrológia növénytan egy ága - A fásszárú növények dísznövényként való hasznosításával, szaporításával foglalkozó tudományág. (A fák ipari célú hasznosításával az erdészet foglalkozik.)
 • Májusi cserebogár szárnyas rovarok, Májusi cserebogár (Melolontha melolontha L.). A májusi cserebogár a lemezescsápúak (Lamellicornia) csoportjába tartozik. A 23-30 mm hosszú, barna szárnyfedelű bogár farfedője (farnyele) fokozatosan keskenyedik el
 • Növények fényigénye - A növényi szervezetek fényigénye igen változó. Ugyanazon a tájon évszakok, napszakok, tengerfeletti magasság, földrajzi szélesség és növénytakaró szerint változik.
 • Legyező alakú korona A fák koronaalakja leginkább gömb, gúla, sudaras v. lecsüngő (szomorú). A fáknál a legyező alakú korona mindig mesterséges alakítás útján jön létre. Ezt a koronaformát főleg gyümölcsfáknál és alakfáknál alkalmazzuk ...
 • Termőképesség - A termesztett növények legfontosabb tulajdonsága a nagy Termőképesség. Genetikai-élettani alapjaiban és megnyilvánulásaiban is igen bonyolutl összetett sajátság; a növény valamennyi élettani funkciójának szintézise.
 • Hótakaró - Hótakaró a talaj felszínén hideg időben megmaradó, összefüggő hóréteg. Hőmérsékleti szigetelő hatása, nagy levegőtartalma miatt igen jelentős.
 • Talajkeverék Talajkeverék (földkeverék) a kertészeti, főleg a dísznövény termesztésben használt különböző talajnemek meghatározott arányú, az egyes növények talajigényéhez alkalmazkodó kombinációja.
 • Biológia természettudomány - A Biológia az élet tudománya. Az élő világ tagolódása szerint a Biológia-nak három iránya van: növényélettan Botanika, álattan (zoológia) és embertan (antropológia)
 • Paraszövet A paraszövet rendszerint három szövettájra tagolódik, kívül többrétegű, holt sejtekből álló paraszövet,alatta egy-két soros osztódó szövet: a parakambium, ezen belül a paraalapszövet: a phelloderma építi fel.
 • Pektinek - Pektinek a növényvilágban igen elterjedt poliszacharidek. A sejtfal alkotórészei kocsonyás természetűek vagy könnyen alakulnak ilyenekké.
 • Hártyásszárnyú-rovarok - Hártyásszárnyú rovarok (Hymenoptera) a rovarok osztályának rendje. Igen változatos testalkotású állatok. Fejükön összetett szemet és 3 pontszemet találunk. Csápjuk különféle alakú. Szájszerveik rágók vagy nyalók. Torszelvényeik szorosan összenőttek.
 • Odvasodás Odvasodás rendszerint helytelenül eltávolított nagyobb ágak sebhelyén át indul meg, innen korhad és revesedik a törzs. A fatestet pusztító gombák az odvasodás útegyengetői
 • Martilapu Martilapu (Tussilago farfara L., Compositae). Évelő, tarackos növény. 10-30 cm magas, virágzó szárai csak pikkelylevelesek. A sárga virágfészkek kora tavasszal a levelek előtt jelennek meg már febr. márciusban