Virág

Kertészeti lexikon - Wiandt Díszfaiskola Bt. - Kórokozók kártevők növénygondozás növényápolás kerti munkák
Custom Search

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z - Kertészeti lexikon - Virág, virágok


Virág

Virág (flos) a magasabbrendű növények (nyitva- és zárvatermők) hajtásrendszerén fejlődő, és az Ivaros szaporodás ( Növények szaporodása) céljára módosult Hajtás.

A zárvatermők Virág-a a Virág-tengely csúcsán ( Vacok) fejlődő takarólevelekből (ez lehet egy nemű Lepel, vagy csészére és pártára különülő), valamint ivarlevelekből ( Porzó és Termő) áll.
A nyitvatermők Virágai csak egyivarúak (diclin), a zárvatermők virágai nagyrészt Hímnősek, azaz kétivarúak (monoclin).
Ha a Virág-nak minden része megvan, teljes vagy hiánytalan Virágnak nevezzük. Hiányos a Virág, ha valamelyik része hiányzik. Így pl. hiányozhat a Kocsánya (ülő Virág), a Virág-takarója (csupasz Virág) vagy az ivarszervei (meddő Virág). A Virág szimmetriáját tekintve lehet sugarasan részarányos (aktino-morf; ez a leggyakoribb), vagy kétoldali részarányos (zigomorf; pl. ajakosak, pillangósak.
A Virág a vegetatív hajtásrendszeren állhat magánosan (magános Virág), virágzatban, virágcsoportozatban.

Évelő virágok fajtaismertetés >>>

Virágos cserjék fajtaismertetés >>>

Sziklakert kialakítása >>>
Évelőágy kialakítása >>>

<<< Kertészeti lexikon címszavak - V

Virág - Pallas lexikon

Virág (flos, anthos), a növénynek olyan megrövidült sarja, melyből a nemzőszaporítás műszerei fejlődnek. Tágabb értelemben a mohák és más spórázó növények ily sarja is Virág; de szorosabb értelemben ez az elnevezése csupán a magvasakét illeti meg.
Lényeges része a megfogamzó műszer: a pete és a fogantató vagy himműszer: a porzó vagy a him pora.Ez a kettő a magvas növények egész sorozatában majdnem azonos képződésü. Csupán kiterjedéseik arányában és a pólyázó levelek, azaz a virág-takaró méreteiben, összefüggésében stb. vannak szembetünő eltérések. amely virág körül ily takaró nincsen (például kőris-, tölgyfa), arról azt mondjuk, hogy csupasz (flos nudus, achlamydeus).
A járatlan magát a takarót, sőt ezt is csak akkor tartja virág-nak, hogyha szines; holott például a kerti labdarózsáé csupán takaró, amely sem petét, sem himet nem foglal magában, hanem terméketlen, meddő, magtalan (flos neuter v. sterilis).
A takarólevél, a him meg a termő a sarj hosszában következnek, tehát más-más körben vagy örvben fakadnak.

A legtöbb Virág eme részei a sarj örveiből sugárzanak szét, mintha egy pontjából küllőként erednének.
A termő meg a him átalakult levél, a takaró (kehely meg a szirom) pedig világosan lapos levélkék összege, azért beszélünk a virág levélörveiről.
A termő megtermékenyítésére külső beavatkozás elmaradása azonban a mag képzését nem akasztja meg.
Ily kedvezőtlen esetben a Virág a figyelemkeltő, tüntető szirmok fejlesztése helyett oly műszereket fakaszt, amelyek a nemzőszaporítás műszereit külső megkárosítástól azzal óvják meg, hogy bezárják. Nem kedvező időben (nyáron) az ibolya bezárkózó virág-ot (flos kleistogamus, zárvaporzó virág) fejleszt.
A figyelemkeltő szines, különben üres Virág (flos chasmogamus, nyitva porzó Virág) célja még ismeretlen.
Virág mint egész növény, a kerti és szép virágú növények összessége.

Virág (mesterséges), a természetes Virág utánzása.
A készítés módját, illetőleg az anyag minőségét tekintve, megkülönböztetnek szövet-, papiros-, viasz-, cukor-, porcellán- és szalma-virágot. Leggyakrabban használják a szövet-virág-ot, amely finom selyem- (tafota, atlasz, bársony), len- (battiszt-) vagy pamutszövetből (mousseline, percale) a következő módon készül:
A pamut- és lenszöveteket előbb kalanderen fényesre simítják (selymet nem kell fényesre simítani), ezután nagyobb darabokra vágják, kereteken kifeszítik s fonákjukat gummioldattal vagy keményítőpéppel bevonják. A merevített szövetből a szirom vagy a levél körvonalával (contour) biró darabokat vágnak. E célra kiverő vasakat használnak.

A további munka a leveleknél s szirmoknál különféle. A levélínak utánzása céljából ugyanis a levél körvonalával biró darabokat fémből készült alakverőben s alakmásban melegen sajtolják, mig a Virág-szirmokat különféle alakító szerszámokkal, szabad kézből alakítják.
A termők s termékszálakat selyemfonalból készítik, amelyet merevítés céljából enyven többszörösen áthúznak. A portokok daraszemcsékből állanak.
Bimbókat pamutlabdacsokból készítenek, amelyet vékony selyemmel burkolnak, a szárakat pedig papirossal és szövettel avagy kaucsukkal bevont drótból. Töviseket, mohát és kalászt nem készítenek, hanem szükség esetén a természetest használják. Az egyes részek összefoglalását és egymáshoz való illesztését részint ragasztással, részint vékony drótokkal végzik. Levélgyártásnál az alapszinnel az egész szövetet vonják be. virágok-nál pedig a szinezést ecsettel végzik.
Festékül leggyakrabban használják az anilinfestőanyagokat, használatosak azonban a következők is: rózsaszinhez a karmin, amelyhez szalmiákot avagy hamuzsirlúgot adnak, kékhez a gyönge Kénsavban oldott indigó, amelyhez a felesleges sav közömbösítésére kevés mésztejet adnak, sárgához a borszeszben oldott kurkumagyökérkivonat és iboláyhoz az orseile.
Hazánkban 62 önálló mű-Virág-készítő vállalat van 80 segéddel és tanonccal.

Virág, virágokVirág, virágok

Copyright (C) 2001-2014 
  Wiandt Díszfaiskola - Kertészet Komárom
Nézze meg feltöltött videóinkat

Wiandt Díszfaiskola, Kertészet
Wiandt Kertészet
Kertészet Webáruház
Kertészet Webáruház

Ismertetések

Fenyők
Cserjék
Bambuszok
Évelő növények
Fűszernövények
Díszfüvek
Szobanövények

Vásárlás

Vetőmag vásárlás
Évelő virágok
Fák
Cserjék, bokrok
Gyümölcs fajták
Kertészeti kellékek
Könyvek

Kert lexikon_A-K - Kert lexikon_L-Z