Meszes talajok

Meszes talajok mindazok a talajok, amelyek szelvénye szénsavas meszet (CaCO3) tartalmaz.

Ide tartoznak a meszes anyakőzeten kialakult mindazon talajtípusok, amelyek a talajszelvény kialakulása folyamán kilúgzást nem szenvedtek, így: a mezőségi talajok, a meszes öntéstalajok, a meszes homok, a redzina talajok, továbbá a meszes anyakőzeten kialakult aton kilúgozott talajtípusok, amelyeknél a kilúgozott réteget a víz elszállította, erodálta.

A Meszes talajokban, amennyiben azok nem szikesek - szénsavas mész hatására az adszorpciós komplexusban a Ca az uralkodó, tehát kálcium talajok.

Amennyiben a humusztartalom, a humuszos réteg vastagsága kielégítő, elsőrendű talajok. Kedvező tulajdonságúak, jó vízáteresztő és víztartó képességűek, léghatók. Jó morzsás szerkezetűek.

Morzsáik a víz oldó és romboló hatásával szemben ellenállnak. A hasznos talajbaktériumok életfeltételei bennük biztosítva vannak. Ide sorolhatók a meszezéssel megjavított savanyú talajok és a javított mésztelen szikesek is.

A nagyon sok mész (karbonátos talaj) már kedvezőtlen hatású lehet. A meszes homokok heves talajok: a trágya gyorsan elbomlik bennük.

    Meszes szódás szikes talaj     Mezőségi talajok