Permetezés - Gyümölcsfák permetezése

 • 2020-02-12

Permetezés. A legáltalánosabban elterjedt védekezési módszer. Lényege az, hogy különböző hatóanyagú növényvédőszerek segítségével pusztítjuk el a kártevőket.

Permetezés

A növényvédőszereket vízben oldva vagy elkeverve, egyenletes elosztásban permetezzük a növények föld feletti részeire, hogy gombaölő (fungicid) és rovarölő (insecticid), a gyomok elleni védekezés esetében pedig gyomirtó (herbicid) hatásukat kifejthessék.

A védekezés célja szerint megelőző, leküzdő és kereső v. vadászó permetezést különböztetünk meg. Végrehajtása tekintetében pedig egyedi, sorős állománykezelésről szoktunk beszélni.

A permetcseppek nagysága és a permetlé mennyisége szerinti csoportosításban a Permetezés-eket ködszerűnek, áztatónak és sugárszerűnek nevezzük.


A Permetezés általános szabályai

 • 1. A permetezést úgy végezzük, hogy a permetlé a növény minden részét egyenletesen borítsa. Legtöbbször nemcsak a levelek színét, hanem a fonákját is be kell vonni permetlével. A növények felületén akkor alakul ki megfelelő permetkép, ha a szórófejet a megvédendő növénytől mindig a gépre előírt távolságra tartjuk.
 • 2. Tavasszal és nyáron, a lisztharmat kivételével, a gombabetegségek varasodás, monilia, valamint az ideg- ős gyomormérgekkel irtható kártevők ellen ködszerűen permetezünk. A gyomormérgekből készült permetlevet valamivel nagyobb cseppekben permetezzük a növény felületére, mert így nagyobb adagokban kerül a kártevő gyomrába.
  A permetezést az áztató permetezés esetében is ködszerűen kell végezni úgy, hogy a nagyobb mennyiségű permetlevet hoszszabb idő alatt, de ködszerűen juttatjuk a növény felületére, mert így a permetlé tökéletesebben áztat.
  A bőrmérgekkel irtható szívókártevők és a lisztharmat ellen áztatásszerűen permetezünk. A sugárszerű permetezés a szövedékben élő hernyók ellen alkalmazzuk. A permetlésugár a szövedéket áttöri és érintkezésbe kerül a kártevőkkel. A sugárszerű permetezést óvatosan kell végezni, mert a lecsorgó permetlé pazarlást jelent, ha pedig a fa gyökereihez jut, károkat okozhat.
 • 3. Nedves növényt permetezve a permetlé felhígul és a megvédendő növény felületéről lecsorog. Hazai viszonyok között, egyes esetekben eredményesen lehet harmatos v. eső áztatta növényeket permetezni, de kertészeti, különösen gyümölcsfavédelmi vonatkozásban még ma is érvényes az a szabály, hogy nedves növényt permetezni nem szabad.
  Közvetlenül eső előtt v. eső után tehát ne permetezzünk. Ha a permetlevet az eső lemosta, a Permetezés-t megismételhetjük.
 • 4. Forró napsütésben, 27 C° fölötti nyári hőségben ne permetezzünk, mert az átlátszó permetcseppek, gyújtólencseként működve, összegyűjtik a napsugarakat és súlyos perzseléseket okoznak.
 • 5. Fagyos időben permetezni tilos. A tél végi, kora tavaszi permetezéseket csak akkor kezdjük meg, amikor a hőmérséklet a reggeli órákban sem száll 0 C° alá.
 • 6. Permetezésre legalkalmasabb a szélcsendes, száraz, mérsékelten meleg, esetleg borongós idő, amikor a permetlé egyenletesen és jól tapad. Gyenge szélben a szél irányában permetezzünk.
 • 7. A meteorológiai elemek a permetezés szempontjából az esti, éjszakai és a kora hajnali órákban alakulnak a legkedvezőbben, ezért az éjszakai műszakok beállítása kezd tért hódítani. Az éjszakai műszakok kihasználásával egyenes arányban növelhető a növényvédő- gépek kapacitása és a biológiailag optimális védekezési idő betartásának lehetősége.

Éjjel kevésbé veszélyeztetjük a hasznos rovarokat, ős minthogy nincsen napsütés, csökken a permetlé perzselés veszélye is. Javul a dolgozók egészségvédelme, mert egyrészt a szél nem hordja rájuk a permetlevet, másrészt a hűvösebb éjszakákon nem igyekeznek megszabadulni a melegben nagyon terhes óvófelszerelésektől.

8. A permetezéseket ügy kell szervezni, hogy biológiai és meteorológiai szempontból optimális időben legyenek végrehajthatók.
A biológiai szempontból optimális idő előtt v. után végzett permetezés gyengébb hatású, sőt esetenként káros is lehet.

Biológiai szempontból különösen a gyümölcsfák - és a szőlő védelemben rövid az az időszak, amikor eredményesen irthatjuk az egyes kártevőket, ill. védekezhetünk a betegségek ellen.

Ezért nagyon fontos, elsősorban az üzemi gyümölcsösökben és szőlőkben, a védekezési forduló helyes megállapítása.

Hazai viszonyok között, azokon a vidékeken, ahol az évi csapadék összege 700 mm fölött van, kétnapos; ahol 600-700 mm, háromnapos, ahol 600 mm alatt van, négynapos védekezési fordulót kell beállítani.

Az öt-hatnapos védekezési forduló már csak szükségmegoldásnak nevezhető. A hét-nyolcnapos forduló pedig, miután biológiai és meteorológiai szempontból rossz, teljesen bizonytalan eredményt ígérő szervezési forma.

A Földművelésügyi Minisztérium Növényvédelmi Szolgálata évről évre meghatározza a gyümölcsfa-kártevők és -betegségek azon körét, amelyek ellen kötelező, ill, ajánlatos a permetezéseket végrehajtani.

A permetezéseket gyümölcsfajonként, rügypattanás előtt, rügypattanáskor, rügypattanás után és sziromhullás után végrehajtandó védekezések szerint csoportosítják.

A gyümölcsfák permetezési előírása nem tekinthető menetrendnek, mert az előírásokat nem kell mindenhol egyformán betartani, hanem a helyi adottságoktól függően kell kiválasztani.

A permetezések kiválasztására csak kellő növényvédelmi szaktudású szakember vállalkozhat.

A permetezéseknél a munkavédelmi és egészségvédő óvórendszabályokat feltétlenül be kell tartani.

A Permetezés a kertészeti termelési tevékenység egyik művelete. Célja, hogy a lehető legkisebb költséggel az elérhető legnagyobb védelmet nyújtsuk a kertészeti kultúrában termelt növényeinknek.

Végrehajtása során tehát a takarékossági szempontokat mindig szem előtt kell tartani, de úgy, hogy a takarékosság a permetezés minőségét nem ronthatja.

A permetezőszerekkel történő takarékosság mellett a műveleti költségek csökkentésére legnagyobb lehetőség a kijuttatási költségeknél mutatkozik. A kijuttatási költségeket elsősorban jó munkaszervezéssel lehet nagymértékben csökkenteni.

Kapcsolódó oldalak