Meggyfa, Meggy fajták érési idő

Meggyfajták ismertetése, érési idő Pándy meggy Cigánymeggy Érdi nagygyümölcsű meggy

A termesztett meggy a cseresznye és a csepleszmeggy spontán hirbidje. Vadon a faj nem ismeretes, de elvadulásáról sok adat van. A meggyfa talajban nem válogat. Nagyrészt önbeporzók, nem szükséges feltétlenül porzófát ültetnünk. A népszerű Pándy meggy fajták mellé viszont szükséges a porzó fa is. E fajta mellé különböző érésidejű cseresznyefajtákat is ültethetünk.

Meggyfa, Meggy fajták érési idő

A meggyfa kiváló alkalmazkodóképességű gyümölcsfa, tág éghajlati határok között termeszthető.

A téli hideget még a cseresznyénél is jobban tűri. Kísérletek szerint, még a -35 C-fokos hideget is elviseli.

A meggyfa a szélsőséges talajtípusok (futóhomok, szikes talaj, nehéz agyagtalaj) kivételével minden talajon eredményesen termeszthető. Kémhatással szembeni tűrőképessége nagyfokú, optimálisnak a 5,3-7,5 pH tekinthető.

A Verticillumra fogékony kajszi, dohány, dinnye, paradicsom és burgonya a meggy előtt nem termeszthető.

Érdi jubileum meggy

Érdi julileum meggyfa - Érési idő: június közepe

Maliga Pál állította elő a Pándy meggy és az Eugénia fajták keresztezésével. 1980 óta forgalmazható.

Egy héttel a Meteor korai meggy után érik (június közepe), de 2-3 hétig a fán maradhat. Friss fogyasztásra és ipari feldolgozásra egyaránt alkalmas.

Gyümölcse középnagy 4-5 g, gömb alakú, feketepirosra színeződik, húsa kemény, festőlevű, íze édes-savas, kiemelkedően finom.

Hajtásrendszere középerős növekedésű, ágai felfelé törők, majd széthajlók. A 4. 5. évben fordul termőre, ezután bőtermő.

Kiváló ízű, ipari célra is alkalmas meggy fajta, az Érdi nagygyümölcsű meggy leváltására szánták.

Érdi bőtermő meggy

Érdi bőtermő meggy

Érdi bőtermő meggy - Érési idő: június közepe

A Pándy meggy és a Nagy Angold hibridje. Nemesítője Maliga Pál. A Pándy meggy előtt érő fajták közül a legelterjedtebb fajta.

Érési idő: Június közepe. Friss fogyasztás mellett exportra és feldolgozásra is alkalmas.

Húsa félkemény, festőlevű, íze kellemesen édes-savas. Korán termőre fordul és igen bőtermő. A korai szezon legjelentősebb, sokoldalúan felhasználható árufajtája.

Érdi nagygyümölcsű meggy

Érdi naggyümölcsű meggy - Maliga Pál állította elő. A Hankovszky korai meggyfajta szabadmegporzású magonca.

Ültetvényekben és házikertekben még megtalálható ez a június második hetében érő, friss fogyasztásra kiválóan alkalmas korai meggy.

Gyümölcse különlegesen tetszetős, mérete nagy vagy igen nagy (6-7 g), a megszokott meggyíznél kevésbé savas, emiatt ipari feldolgozásra és exportra nem tartották alkalmasnak.

Fája erős növekedésű, jellegzetes "cseresznye habitusú". Önmeddő, s az üzemekben tapasztalt gyenge termőképességében döntő szerepet játszott az, hogy pollenadójának az eltérő virágzási idejű Meteor korai-t javasolták.

Egyes üzemi szakemberek szerint méltatlanul szorult ki a szaporítható fajták listájáról, mert hazai piacon nagyon jól értékesíthető, s befőttnek is alkalmas.

Brózik szerint legjobb pollenadója a Germersdorfi óriás 3.

Debreceni bőtermő meggy - Újfehértói fürtös meggy

meggy

Érési idő: június vége - július eleje

Debreceni bőtermő meggyfa - Korán termőre fordul és már a harmadik, negyedik évben termést hoz. Rendszeresen terem.

Kiváló termőképesség és termésbiztonságú fajtákként lettek minősítve. Termőkorban rendszeres ritkító metszést igényel.

Gyümölcsének méretét, ízletességét tekintve az Újfehértói fürtös és a Pándi meggy között helyezkedik el.

Gyümölcse középnagy, vagy nagy, átlagos tömege 5.3 g. Húsa piros, kissé puhább mint a Pándy meggy gyümölcse. Friss fogyasztásra és befőtt készítésére egyaránt alkalmas.

Az érési időszak megnyújtására alkalmas, a Pándi meggy - nél eredményesebben termeszthető, terjedőben lévő többcélú árufajták.

Meteor korai meggy

Érési idő: június eleje

meteor meggy

A meteor meggy a Pándy és a Nagy angol meggy keresztezéséből származik. Maliga Pál és Apostol János nemesítette. Jó termésbiztonságú, öntermékeny meggyfajták csoportjába tartozik.

A meggy érési sor első, igazán meggyízű fajtája.

Gyümölcse középnagy, 20-22 mm átmérőjű, 4-5 g tömegű, bordó színű, gömb alakú. Húsa középkemény, finoman rostos, sötétpiros, bőlevű, kellemesen savanykás-édes, jellegzetes meggy aromával. Elég jó termőképességű.

Gyümölcse repedésre nem hajlamos.

Fája sajmeggy alanyon erős növekedésű, meggyalanyon középerős növekedésű. Fiatalon mereven feltörekvő, idősebb korában kissé szétágazó koronát nevel.

Cigánymeggy

Cigánymeggy - (Syn.:Aprómegy, Feketemeggy, Szaporameggy, Parasztmeggy)

Ismeretlen, feltehetően magyar eredetű. Régen mag és sarjpopulációból kiválasztott egyedeit termesztették, ami nagy változatosságú fajtakört eredményezett.

Az egész országban elterjedt, az ültetvényekbe pollenadónak telepítették. Ma már csak az öntermékenyülő klónjai szaporíthatók.

Minősített klónjai június közepétől több mint 2 hetes időszakot fednek le.

Érésük általában elhúzodó, de sokáig a fán hagyhatók és egy menetben leszedhetők. Gyümölcse kicsi (3-4 g), gömb alakú, sötétbordóra színeződő, puha húsú és erősen festőlevű.

Sav- és dzárazság tartalma magas. Kocsánya hosszú vagy középhosszú, pálhalevél előfordulhat. Kőmagja nagyon kicsi.

Növekedési erélyük gyenge, de a C.404 klóné középerős. Ágrendszerük szétterülő, lecsüngő, kuszált és vékony gallyazatú, sűrű gömbkoronát nevelnek.

Igénytelen és nagyon alkalmazkodóképes alakkör. rendszeres ritkító metszést igényelnek. Gyümölcsük géppel is betakarítható, bár legtöbbször ehhez vegyszeres kezelésre is szükség van.

Többféle ipari felhasználásra (légyártás, édesipar, szeszipar) célültetvénybe vagy a 'Pándy meggy' klónok pollenadójának alkalmas árufajta.
Cigánymeggy klónok: C.7, C.59, C.404
Többféle ipari célra - légyártás, édesipar, szaszipar használják termését.

Csengődi meggy

Csengődi meggyfa - A Csengőd-Akasztó vidékén található un. Bosnyák meggyek közül szelektálta Apostol János, a GyDKFV Érdi Állomásának munkatársa. 1990-ben minősítették, s a választékbővítő meggy fajtához tartozik.

Június második hetétől kezdődően elhúzodóan érik (egyes ágakon 8.10 nappal később érnek a gyümölcsök). Konzervipari célfajta, elsősorban légyártásra és élelmiszerszínezésre alkalmas.

Mérete kicsi (3-4 g), kőmagja viszonylag nagy, színe sötétbordó, húsa középkemény, erősen festőlevű, íze savas.Kocsánya hosszú, pálhalevél nem jellemző. A gyümölcs a kocsánytól nem válik el szárazon.

Erős növekedésű, a Pándy meggy-nél nagyobb fát nevel. Ágrendszere feltörő, majd termőkorban széthajló.
Későn fordul termőre, de ezután nemesítője szerint igen bőtermő.

Favorit meggy

Favorit meggy - A Pándy meggy és a Montreulli meggy fajták keresztezésével Maliga Pál által nemesített.

1970-ben minősített választékbővítő fajta. Nagy vagy igen nagy (6-7 g) világospiros gyümölcsei jellegzetesen édeskések, s csak friss fogyasztásra alkalmasak.

Termőképessége kiváló, de lecsüngő fája, puha gyümölcse és moníliára való fokozott fogékonysága miatt csak kiskertekbe javasolható.

Korai pipacs meggy

Korai pipacs meggy - A Pándy meggy és a Császár meggy hibridje (GYDKFV 1979). Maliga Pál nemesítette.

Június közepén szedhető, elsősorban cukrászipari fajta..
Gyümölcse középnagy (4-5 g), világospiros színű, a többi pipacsmeggytől eltérően édes-savas ízű, ezért frissen is fogyasztható. Kocsánya középhosszú.

Fája középerős növekedésű, szétterülő ágrendszerű, koronája gömbszerű és sűrű. Bőtermő.
Rendszeres metszést és kézi betakarítást igényel.

Kőrösi korai meggyfa

Kőrősi korai meggyfa - A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen Kovács Sándor szelektálta a Debrecen környékén és a Nyírség házikertjeiben ilyen helyi néven termesztett anyagból. 1996-ban kapott állami elismerést. Választékbővítő fajta.

Középkorai érésű, általában június 10 és 20. között érik.

Gyümölcse kicsi vagy középnagy (4,3 g). Színe piros, húsa puha, repedésre nem hajlamos, íze erősen savas, kissé kesernyés mellékízzel. Hátránya, hogy igen erősen pálhaleveles, s a kocsány nem válik el szárazon a hústól. Festő- és bőlevű.

Fája gyenge növekedésű, az 'Érdi jubileum'-nál 20%-kal kisebb koronát fejleszt.

Korán termőre fordul, termőképessége jó, az 'Érdi jubileum'-ét lényegesen meghaladja.

Gyümölcse csak kézzel szedhető. Moniliára az 'Érdi jubileum'-hoz hasonlóan fogékony.
Jó termőképessége alapján elsősorban házi feldolgozás céljából főként kiskertekbe javasolható.

Maliga emléke meggy

Maliga Pál által nemesített új választékbővítő meggyfa fajta (1993). Június harmadik dekádjában érik.

Gyümölcse nagy vagy középnagy, középkemény, jól rázható. Gyümölcse két hétig is a fán maradhat. Feldolgozásra ( befőtt, lé, gyorsfagyasztás) közepesen alkalmas.

Fája gyenge növekedésű, rövid nyársakon terem. Bőven és rendszeresen terem. Brózik szerint gépi betakarításra is alkalmas.

Pándy meggy

Pándy meggy - Ismeretlen származású, valószínűleg magyar fajta. Hazánkban a hetvenes évekig fő fajta volt. A magyar meggytermesztés e fajtának köszönheti hírnevét.

A szomszédos országokban, továbbá Németországban és Bulgáriában is ismerik. Ma már csak a minősitett klónjai telepíthetők.

Június harmadik dekádjában és július elején érik, a klónók érési sorrendje: 'Pándy 48', Pándy Bb 119'. Pándy 279'.

Hazai friss fogyasztásra, exportra, konzerv- és hűtőipari feldolgozásra egyaránt nagyon kedvelt.

Gyümölcse nagy vagy igen nagy (6-8 g), vállas gömb alakú, bordópiros színű.

Húsa félkemény, bőlevű, íze savas édes, jellegzetes zamattal. Kocsánya középhosszú vagy hosszú, gyakori a pálhalevél.

Középerős ( Bb. 119 ), illetve erős (Pándy 48 és 279 ) növekedésű, ágrendszere feltörő, idősebb korban kissé lehajló, koronája sátor alakú, elsűrűsödésre és felkopaszodásra (un. ostorosodásra) hajlamos.

Az üzemi tapasztalatok szerint csak gyenge vagy jó évjáratban esetleg közepes termőképességű. Virágzáskor monília fertőzésre fogékony.

A jelenlegi minősített fajtaszortiment egyetlen önmeeddő fajtája, s pollenje is részben steril, ezért önmeddő pollenadóból legalább kettővel kell társítani.

A minősített klónok virágzási sorrendje azonos az érési sorrendel. Mindhárom szelektált klón kézi szedésre és gépi betakarításra is alkalmas. Termőkorban rendszeres ritkító metszést igényelnek.

Pipacs 1 meggyfa

A Montmorency alakkörnek a Duna-Tisza közén feltehetően hibridizálódott állományából szelektálta Kovács Sándor u. tortameggy export céljára.

Június második felében, a Pándy meggy előtt néhány nappal szedhető csak kézzel.

Gyümölcse középnagy (4-5 g), világospiros, kemény, jellegzetesen kesernyés savas. Kocsánya középhoszú. Fája erős növekedésű, szétterülő ágrendszerű, gömbalakú koronát nevel. Bőtermő.

Rendszeres metszést igényel. Cukrászipari célfajta, amely kiválóan expotálható.

Államilag elismert meggy fajták:
Cigánymeggy 7 - Cigánymeggy 59 - Cigánymeggy C.404 - Csengődi - Debreceni bőtermő meggy - Érdi bőtermő meggy - Érdi jubileum meggy - Favorit - Kántorjánosi 3 - Korai pipacsmeggy - Kőrősi korai - Maliga emléke - Meteor korai meggy - Pándy 279 - Pándy 48 - Pándy Bb.119 - Pipacs 1 - Piramis - Újfehértói fürtös meggy