Mandulafa mandulafajták mandula igényei porzó fák

Budatétényi 70 mandula, Tétényi kedvenc mandula, Tétényi bőtermő mandulafa, Tétényi rekord mandula

Mandulafa, Mandula fajták, Igényei termesztés Porzó fák

Mandula fajták igényei, termesztés

A Rosaceae család Prunoidae alcsaládjába tartozó mandula nemzettségébe (Amygdalus) mintegy 40-50 faj tartozik, de Pejovics Bogdán szerint ezek közül a világon csak két faj fajtáit termesztik.

A hazánkban is termeszthető Amygdalis communis L. (Syn.:Prunus communis Arc., Prunus amygdalus Bats) mandulafa őshazája Nyugat- és Közép-Ázsia.

Pejovics és Brózik megfogalmazása szerint a mandulafa szubtrópusi növény, vadon élő változatai az elsődleges géncentrum környékén ma is természetes ligeteket vagy kisebb erdőket alkotnak.

Intenzív és nagyon jövedelmező mandula termesztés az északi szélesség 35-45' között, Európa, Ázsia és Amerika mediterrán illetve szubtrópusi övezeteiben folyik.

Termeszthetőségi területe észak felé a szőlő határvonalát követve kb. a 48-50. szélességi fokig terjed.

A mandula nemesítés csaknem a termesztésbe vonással egyidejüleg kezdődött. A főként a magbél íze (keserű mandula vagy édes mandula) alapján végzett népi szelekcióval kiválasztott egyedeket magvetéssel szaporították tovább, s az így keletkezett heterogén populációk a tudatos nemesítő munkához nagyon jó genetikai anyagot biztosítottak.

Az első hazai tájfajta szelekciót a budai hegyekbe Magyar Gyula és Szisz Gyula végezte s munkájuk eredményeként számos értékes fajta került a termesztésbe pl. Diósdi félpapírhéjú mandula, Szisz mandula.

E munkát Brózik Sándor folytatta, s a Budatétény környékén szelektált tájfajtái pl. Budatétényi 1 mandula jelentősen felújították a korábbi fajtaszortimentet.

Magyarországon a mandula termesztés a múlt század végén kezdődött, amikor a filoxéravész miatt kipusztult szőlők helyére a barack mellett mandulafát is telepítettek.

A második nagy mandula telepítési hullámban (1930-as és 40-es években) már magyar mandula fajták telepítését ajánlották.

Európában elsősorban a vastagabb héjú fajtákat termesztik, az USA déli részén elterjedtebbek a vékonyabb héjú, könnyen törhető csemegefajtá.

A mandula biológiai ciklusa a kajsziéhoz hasonló, mert mélynyugalmi időszaka igen korán, már decemberben befejeződik.
A vegetációs időszak korán kezdődik.

A mandula igen korán virágzó gyümölcsfaj, a virágzás kezdetét nagyon erősen befolyásolja az időjárás, valamint a termőhely földrajzi fekvése. Hazánkban a virágzás kezdetén több mint 30 napos eltéréseket regisztráltak.

A minősített mandula fajták átlagos virágzási ideje Brózik szerint márciusban van, de elhúzódhat áprilisig is.

A hazai mandula fajták teljesen önmeddőek.

A hazánkban termesztésre javasolható fajtákból a megfelelő gyümölcskötődés érdekében legalább két azonos virágzási időpontban virágzó és egymást kölcsönösen termékenyítő fajtát kell telepíteni.

A mandulafa termése felnyíló csonthéjas termés. Éréskor a termés külső és középső terméshéja felreped és kihull a csontár.

A sárgás vagy barnás csontár fala a csonthéj, amely lényegében a termés valódi, belső terméshéja. A csontárban fejlődött magot vékony barnás színű maghéj fedi. A minősített árufajták magja kellemesen édeskés, a keserű magbelű fajták és magoncok csak gyógyszer és illatipari célokra vagy alanynak alkalmasak.

Idézet: Dr. G. Tóth Magdolna: Gyümölcsészet c. könyvéből.

Magyarország a mandula termeszthetőségének északi határán helyezkedik el, éghajlatunk nem elégíti ki tökéletesen a mandulafa biológiai igényeit. Gazdaságos termesztés csak a szubmediterrán hatásoknak kitett mikrokörzetekben (Baranyában, a Balaton-felvidéken, Vértesalján, Buda környékén, a Mátraalja és Hegyalja egyes részein) remélhető.

A mandulafa a kedvező életkörülmények között eléggé nagy fává fejlődik, erős, gyakran vastag törzset nevel, koronája hajlamos az elsűrűsödésre. A faj páratlan szívósságánál fogva megtelepszik a napégette, száraz, sziklás lejtőkön is, de itt inkább bokoralakot ölt.

Fája jó talajon és megfelelő ápolás mellett 6-8 méter magas, a korona átmérője 4-8 méter közötti.

A telepítésre javasolt mandula fajták növekedési erélye lehet: igen gyenge (pl. Tétényi keményhéjú mandula), gyenge (pl. Tétényi kedvenc mandula), középerős (pl. Tétényi bőtermő mandulafa) és erős (pl. Szigetcsépi 58, Budatétényi 1 mandulafa.)
A fajták legtöbbje szeptember második felében érleli termését.

Budatétényi 70 mandula

Budatétényi 70 mandulafa - A Budatétényi tájból szelektáltáa Brózik Sándor.

Középérésű, lándzsa alakú termése kicsi, de bélaránya az összes hazai fajta közül a legmagasabb (65-72%). Termőképessége közepes, virágzása középidejű. Elsősorban kézi szüretre javasolt, de rázásra is jó mandula fajta.

Pollenadó, porzó fák: Tétényi kedvenc mandula, Budatétényi 1 mandula, Tétényi bőtermő mandulafa.

Tétényi kedvenc mandulafa

Tétényi kedvenc mandula - Középérésű termése hengeres. Termése nagyon könnyen törhető, bélaránya nagy.

Fája gyenge növekedésű, szétterülő koronája ritka, kúpalakú, de ennek ellenére bőtermő és jól rázható. Középidőben virágzik.

Pollenadó, porzó fák: Budatétényi 70 mandulafa, Budatétényi 1, Tétényi bőtermő mandulafa.

Tétényi bőtermő mandula

Tétényi bőtermő mandula - Brózik Sándor szelektálta a Burbank mandula magonc szabad megporzású populációjából.

Az érési szezon közepén érő termése megnyúlt hengeres, csúcsa hosszan elhegyesedő, bélaránya nagy (46-50%). Vastag zöldburka miatt kandírozásra alkalmas.

Növekedési erélye közepes, koronája gömb alakú, elsűrüsödésre hajlamos.

Nevével egybehangzóan bőtermő, virágzási ideje középkésői.
Pollenadó, porzó fák: Tétényi rekord mandula, Tétényi kedvenc mandulafa, Budatétényi 1, Budatétényi 70 mandulafa

Tétényi keményhéjú mandula

Brózik Sándor nemesítette.
Korai érésű, kerekded alakú, nagy termésű fajta. Fája gyenge növekedésű, kúp alakú. Igen bőtermő, késői virágzás és korai érésidő jellemzi.
Pollenadó, porzó fák: Tétényi rekord , Tétényi bőtermő , Szigetcsépi 92 , szigetcsépi 58

Tétényi rekord mandula

Termése középnagy, lándzsa alakú. Késői érésű, éretten jól rázható. Fája középerős növekedésű, koronája feltörekvő kúp alakú. Késői virágzáső, jó trmőképességű fajta.
Pollenadó, porzó fák: Tétényi kedvenc mandula, Szigetcsépi 58 , Tétényi bőtermő mandula

Államilag elismert mandula fajták:

Budatétényi 1 - Budatétényi 70 mandulafa - Szigetcsépi 55 - Szigetcsépi 58 - Szigetcsépi 92 - Tétényi bőtermő mandula- Tétényi kedvenc - Tétényi keményhéjú mandulafa - Tétényi rekord mandulafa