Mandula Mandulafa Igényei termesztés Porzó fák

Mandula fajták igényei, termesztés

mandula

A Rosaceae család Prunoidae alcsaládjába tartozó mandula nemzettségébe (Amygdalus) mintegy 40-50 faj tartozik, de Pejovics Bogdán szerint ezek közül a világon csak két faj fajtáit termesztik. A hazánkban is termeszthető Amygdalis communis L. (Syn.:Prunus communis Arc., Prunus amygdalus Bats) őshazája Nyugat- és Közép-Ázsia.

Pejovics és Brózik megfogalmazása szerint a mandula szubtrópusi növény, vadon élő változatai az elsődleges géncentrum környékén ma is természetes ligeteket vagy kisebb erdőket alkotnak.

Intenzív és nagyon jövedelmező mandulatermesztés az északi szélesség 35-45' között, Európa, Ázsia és Amerika mediterrán illetve szubtrópusi övezeteiben folyik.

Termeszthetőségi területe észak felé a szőlő határvonalát követve kb. a 48-50. szélességi fokig terjed.

A mandulafa nemesítés csaknem a termesztésbe vonással egyidejüleg kezdődött. A főként a magbél íze (keserű vagy édes) alapján végzett népi szelekcióval kiválasztott egyedeket magvetéssel szaporították tovább, s az így keletkezett heterogén populációk a tudatos nemesítő munkához nagyon jó genetikai anyagot biztosítottak.

Az első hazai tájfajta szelekciót a budai hegyekbe Magyar Gyula és Szisz Gyula végeztem s munkájuk eredményeként számos értékes fajta került a termesztésbe pl. Diósdi félpapírhéjú, Szisz mandula E munkát Brózik Sándor folytatta, s a Budatétény környékén szelektált tájfajtái pl. Budatétényi 1 mandula jelentősen felújították a korábbi fajtaszortimentet.

Magyarországon a mandula termesztés a múlt század végén kezdődött, amikor a filoxéravész miatt kipusztult szőlők helyére a barack mellett mandulát is telepítettek.

A második nagy mandula telepítési hullámban (1930-as és 40-es években) már magyar fajták telepítését ajánlották. Európában elsősorban a vastagabb héjú fajtákat termesztik, az USA déli részén elterjedtebbek a vékonyabb héjú, könnyen törhető csemegefajtá.

A mandula biológiai ciklusa a kajsziéhoz hasonló, mert mélynyugalmi időszaka igen korán, már decemberben befejeződik.
A vegetációs időszak korán kezdődik.

A mandula igen korán virágzó gyümölcsfaj, a virágzás kezdetét nagyon erősen befolyásolja az időjárás, valamint a termőhely földrajzi fekvése. Hazánkban a virágzás kezdetén több mint 30 napos eltéréseket regisztráltak.

A minősített fajták átlagos virágzási ideje Brózik szerint márciusban van, de elhúzódhat áprilisig is.

A hazai árufajták teljesen önmeddőek. A hazánkban termesztésre javasolható mandulafajtákból a megfelelő gyümölcskötődés érdekében legalább két azonos virágzási időpontban virágzó és egymást kölcsönösen termékenyítő fajtát kell telepíteni.

A mandulának felnyíló csonthéjas termése van. Éréskor a termés külső és középső terméshéja felreped és kihull a csontár.

A sárgás vagy barnás csontár fala a csonthéj, amely lényegében a termés valódi, belső terméshéja. A csontárban fejlődött magot vékony barnás színű maghéj fedi. A minősített árufajták magja kellemesen édeskés, a keserű magbelű fajták és magoncok csak gyógyszer és illatipari célokra vagy alanynak alkalmasak.

Idézet: Dr. G. Tóth Magdolna: Gyümölcsészet c. könyvéből.

Magyarország a mandula termeszthetőségének északi határán helyezkedik el, éghajlatunk nem elégíti ki tökéletesen a mandulafa biológiai igényeit. Gazdaságos termesztés csak a szubmediterrán hatásoknak kitett mikrokörzetekben (Baranyában, a Balaton-felvidéken, Vértesalján, Buda környékén, a Mátraalja és Hegyalja egyes részein) remélhető.

A mandulafa a kedvező életkörülmények között eléggé nagy fává fejlődik, erős, gyakran vastag törzset nevel, koronája hajlamos az elsűrűsödésre. A faj páratlan szívósságánál fogva megtelepszik a napégette, száraz, sziklás lejtőkön is, de itt inkább bokoralakot ölt.
Fája jó talajon és megfelelő ápolás mellett 6-8 méter magas, a korona átmérője 4-8 méter közötti.

A telepítésre javasolt fajták növekedési erélye lehet: igen gyenge (pl. Tétényi keményhéjú), gyenge (pl. Tétényi kedvenc), középerős (pl. Tétényi bőtermő) és erős (pl. Szigetcsépi 58, Budatétényi 1.)
A fajták legtöbbje szeptember második felében érleli termését.

Budatétényi 70 mandula

Budatétényi 70 mandula - A Budatétényi tájból szelektáltáa Brózik Sándor.
Középérésű, lándzsa alakú termése kicsi, de bélaránya az összes hazai fajta közül a legmagasabb (65-72%). Termőképessége közepes, virágzása középidejű. Elsősorban kézi szüretre javasolt, de rázásra is jó mandula fajta.

Pollenadó, porzó: Tétényi kedvenc, Budatétényi 1, Tétényi bőtermő.

Tétényi kedvenc mandulafa

Tétényi kedvenc mandulafa - Középérésű termése hengeres. Termése nagyon könnyen törhető, bélaránya nagy.

Fája gyenge növekedésű, szétterülő koronája ritka, kúpalakú, de ennek ellenére bőtermő és jól rázható. Középidőben virágzik.

Pollenadó, porzó: Budatétényi 70, Budatétényi 1, Tétényi bőtermő.

Tétényi bőtermő mandula

Tétényi bőtermő mandula - Brózik Sándor szelektálta a Burbank mandula magonc szabad megporzású populációjából.

Az érési szezon közepén érő termése megnyúlt hengeres, csúcsa hosszan elhegyesedő, bélaránya nagy (46-50%). Vastag zöldburka miatt kandírozásra alkalmas.

Növekedési erélye közepes, koronája gömb alakú, elsűrüsödésre hajlamos.

Nevével egybehangzóan bőtermő, virágzási ideje középkésői.
Pollenadó, porzó: Tétényi rekord , Tétényi kedvenc , Budatétényi 1 , Budatétényi 70

Tétényi keményhéjú mandula

Brózik Sándor nemesítette.
Korai érésű, kerekded alakú, nagy termésű fajta. Fája gyenge növekedésű, kúp alakú. Igen bőtermő, késői virágzás és korai érésidő jellemzi.
Pollenadó, porzó: Tétényi rekord , Tétényi bőtermő , Szigetcsépi 92 , szigetcsépi 58

Tétényi rekord mandula

Termése középnagy, lándzsa alakú. Késői érésű, éretten jól rázható. Fája középerős növekedésű, koronája feltörekvő kúp alakú. Késői virágzáső, jó trmőképességű fajta.
Pollenadó, porzó: Tétényi kedvenc mandula, Szigetcsépi 58 , Tétényi bőtermő mandula

Államilag elismert mandula fajták:

Budatétényi 1 - Budatétényi 70 mandulafa - Szigetcsépi 55 - Szigetcsépi 58 - Szigetcsépi 92 - Tétényi bőtermő mandula- Tétényi kedvenc - Tétényi keményhéjú mandulafa - Tétényi rekord mandulafa