Díszcserjék a kertben

díszcserjék a kertben

Frissítve: 2021-07-14  

A kertművészetben díszcserjének neveznek - tekintet nélkül fajtájára - minden olyan cserjét, amely díszkertbe illik. Gyümölcstermő bokraink közül is sok az ilyen.
Díszcserjék a kertben ültethetők tömegesen, csoportban, sorban vagy magányosan.

Szerepük a térhatárolás és a térosztás; érvényesülhetnek azonban a kerti képben körvonalrajzukkal is.

Ekkor hátterük az égbolt, más cserje, ill. facsoport lombja vagy a gyepfelület.

Lombjuk, virágjuk vagy termésük díszével is gazdagíthatják a kert képét.

A díszcserjéket gyakran díszfákkal együtt ültetjük. Ilyenkor a cserje és a fa lombja vagy elkülönül v. egybefolyik.

A növényfajokat - a növényzet fajtaösszeállításának általános növényszociológiai, ökológiai követelményein kívül - e célok szerint választjuk meg.

A kert szélein sűrűbb lombtömeg létrehozása céljából általában tömörebbek, a belső tér felé pedig lazábbak a cserje ültetések, mert így a kisebb csoportok v. magányos cserjék természetes alakja, szépsége szabadon kibontakozhat és érvényesülhet.

A növények egymás mellé helyezésekor gondoljunk a teljes kifejlődésük során elérhető magasságukra is és virágzási idejükre. Tarka levelű fajtákat csak mérséklettel, egymástól távol, egyenként ültessünk, különben mesterkélten hatnak.

Díszcserjék - Pallas lexikon

Díszcserjék és díszfák azon cserjék és fák, melyek növésük és alakjuk, törzsük, levélzetük, virágjuk szépsége s utóbbiak illata vagy szinezete és gazdagsága által feltünők.

A díszcserjék és díszfák nem hasznuk, hanem szépségük miatt ültettettvén és ápoltatván, azokat közönségesen házak, nevezetesen nyári lakok környékén, kertek e célra szánt részében, nyilvános kertekben vagy parkokban, utak mellett stb. egyenkint sorban, vagy többé-kevésbé terjedelmes csoportokban helyezik el oly módon, hogy a fák árnyékot adjanak, a bokrok pedig kellemes látványt nyujtsanak.

A Díszcserjék ismerete, helyes kiválasztása, alkalmazása, szaporítása, nevelése, stb. a kertészet különös ága, melyet dísz- vagy tájkertészetnek nevezünk.

Bár már a régi rómaiak előszeretettel viseltettek iránta, mégis csak ujabban, mióta kivált nagy városokban a közkertek ugy egészség, valamint kellemesség tekintetében nagyobb figyelemben részesülnek, kezd nagyobb jelentőségre vergődni.
Azelőtt a Díszcserjék kereslete csekély lévén, ilyenek tenyésztésével és elárusításával nálunk nem igen foglalkoztak s ennélfogva e szükségletet külföldi kertészetekből fedezték, mely cimen évenkint nem csekély összeg vándorolt ki a külföldre.
Ujabban azonban hazánkban is vannak már telepek, melyeken diszcserjék és diszfák megfelelő minőségben és választékban kaphatók, és várható, hogy a kertészet ezen ága, mely mindenütt a kultura, az izlés és a vagyonosodás terjedésével tart lépést, a kereslet arányában mind nagyobb figyelemben fog részesülni.