Mogyoró fajták, Cosford Római Bollwilleri csoda mogyoró - Corylus

Mogyoró, mogyorófajták, Törökmogyoró, mogyoró igényei

Mogyoró termés jellemzői

A mogyoró termése makktermés, amelyeket többnyire kettesével hoz, azonban nem ritka az egyes, hármas, sőt a négyes terméscsoport sem. A makktermés hengeres vagy kehely alakú, hasogatott szélű kupacsban fejlődik.

A termő kétrekeszű, rekeszenként két magkezdemény szerveződik, azonban többnyire csak az egyik fejlődik maggá. A mag a makk üregét az évjáratok többségében jól kitölti. A magnak nincs tápláló szövete, két húsos, a tápanyagokat raktározó, ehető, jó ízű sziklevélből áll, s hazánkban 2,2-3,5 g tömegűre fejlődik.

A mogyoró fajokból vagy azok hibridizációjából kialakult fajták igen alakgazdagok. Ezek rendszerezésének alapja a fajok eredete illetve a termés és kupacs tulajdonságai.

A hazánkban termesztett mogyoró fajták közül a csöves mogyorókhoz sorolható a Fehér Lambert, a Zelli mogyorókhoz legjobban hasonlít a Nagy tarka zelli. A termésen található pecsét nagysága, domborúsága jellegzetes fajtabélyeg.

Mogyoró fajták

Mogyoró fajták

Cosford K. 2 mogyoró

Cosford mogyoró

Mogyoró termés

Cosford mogyoró - Származás és elterjedés. Eredete ismeretlen, Horn-Tamássy szelektálta hazánkban az akkor Cosford fajtának hitt állományból a K. 2. jelzésű klónt.

Később Szentiványi kiderítette, hogy a klónnak semmi köze nincs az eredeti Cosford fajtához.

Érési idő. Szeptember első dekádjában érik.

Gyümölcs és áruérték. Többnyire kettesével hozza termését (51 %). Makkja hengeres nagy átlag 20,2 mm hosszú és legnagyobb átmérője 20,4 mm, 280-300 makk található 1 kg-ban. Kopáncsa nem nyúlik túl a makkon.

Magbél aránya 45%.

Hajtásrendszer Erős növekedésű, megnyúlt kúp alakú. Nagyüzemi kísérletekben átlag 2.96 kg/bokor száraz héjas termést adott. Célszerű 3-4 fajtával keverten telepíteni.
Jó termőképességű, kiváló áruértékű fajta.

Bollwilleri csoda mogyoró

Bollwilleri csoda mogyoró

Bollwilleri csoda mogyoró - Az alapfajta hazai szelektálású klónja.
Szeptember közepén érik.

Termését nagyrészt egyesével és kettesével hozza.
Makkja nagy, kűp alakú, a mag/bélarány 50%.
Bokra erős növekedésű, korán termőre fordul és jó termőképességű.

Porzó fajta: Cosford K2.
Fajta társítás
A hím és női virágok külön virágban, de ugyanazon növényen találhatók. A hím és női virágok nem egy időben nyílnak.

Egyes években nagyfokú (60-70%-os) terméshullás akkor is bekövetkezhet, ha tökéletes volt a megporzás. Éppen ezért biztonságosabb a megporzás 3-4, különböző időben virágzó pollenadó fajta ültetésével.

Nagy tarka zelli K. 5 mogyoró

Származás és elterjedés. Ismeretlen származású külföldi fajta klónja. Nemesítő-je Tamássy I. és Horn E. (Kertészeti Egyetem). Idény és típus.

Érési idő: Szeptember második felében érik.

Gyümölcs és áruérték. Szinte egyenlő arányban egyesével, kettesével vagy hármasával fejlődik.

Makkja átlagosan 22 mm hosszú, legnagyobb átmérője 23 mm, 280-290 makk található 1 kg-ban. Magbél aránya 42%. A makk héja barna - sárgás barna, sötétebb csíkozással. Alakja lapított félgömb.

Hajtásrendszer Bokra erős növekedésű, felfelé törő, később kiszélesedő. Termőképesség. Átlagosan 1,6 kg/bokor száraz héjas termést hoz. Idegen meg-porzásra szorul.

Mogyoró fajták - Cosford Római Bollwilleri csoda mogyoró

Római mogyoró K. 1

Római mogyoró K. 1
Származás és elterjedés. Régi fajta Olaszországból származik, szelektálását Tamássy I. és Horn E. végezte (Kertészeti Egyetem).
Idény és típus.

Érési idő: Augusztus végén-szeptember elején érik.

Gyümölcse és áruértéke. Zömmel kettesével hozza termését. Makkja nagy, gömbölyded, kissé lapított, 19 mm hosszú és 23 mm átlag szélességű.

Kopácsa valamivel hosszabb, mint a makk. Áruértéke kiváló, az egyik legjobb fajta.

Hajtásrendszer Bokra erős növekedésű, bokra széles, kúp alakú. Tősarjképződésre fokozottan hajlamos.

Termőképesség. Korán termőre fordul, rendszeresen és jól terem.
Átlagosan 2 kg/bokor száraz héjas termést hoz. Idegen megporzásra szorul. Kiváló áruértékű, piacos fajta.

Porzó fajta: Cosford K. 2

Fehér Lambert mogyoró

Fehér lambert mogyoró - Csöves kopáncsú, világszerte termesztett fajta.

Korai érésű, makkja közepes méretű, hosszúkás, nagyon domború pajzsú.

Nálunk a legjobb ízű, könnyű töretű, jó termőhelyen jól terem. Bokra közepes méretű. OMMI eredmények szerint jó vízgazdálkodású talajokon jól terem. Kései virágzású.

Közönséges mogyoró Corylus avellana

Mogyoró

3-5 méteres bokor , sűrűn növő, egyenes vesszőkkel. Hajtásai és a levélnyél myirigyszőrösek, a nyár végéig nem kopaszodnak le. A kupacs nem hosszabb a termésen, mint a makk, kb a feléig rojtosan hasogatott.

Hazája Európa, Kis-Ázsia. Hazánkban főleg vegyes lombos erdőkben, tölgyesek szélén él.. Közepes szárazságtűrő, a talaj iránt közömbös.
Sövényként is ültethető.

Csavart mogyoró Corylus avellana Contorta

csavart mogyoró

Csavart mogyoró

1,5-2 méter magas, lassan növő csavart ágrendszerű lombhullató díszcserje.

Érdekessége a dugóhúzószerű, csavart és csigavonalban növő ágai és csavarodott levelei.

Lombos állapotban is, de főleg télen igen feltűnő növény.
Napos, félárnyékos helyet kedvel.

Törökmogyoró Corylus colurna

Törökmogyoró

Törökmogyoró

A törökmogyoró 15-20 méter magas, különösen fiatalon igen szabályos, kúpos koronájú fa. Kérge már a kétéves ágakon is világosszürkén parásodik. A mélyen rojtos kupacsú termések gomolyszerű, gömbölyded terméságazatot alkotnak.

Hazája Délkelet-Európa, Kis-Ázsia. Fény- és melegigényes, szárazságot és városi levegőt közepesen tűri.

A legszebb parkfák egyike, különösen, ha tövétől ágas. Alkalmas utca fásításra is, de ehető termése miatt balesetveszélyes. Sorfának nevelve lassabban indul, mint bokorfaként. Fája "rózsafa" néven értékes bútorfa.

Corylus nemzetség szaporítása:Magvetés tavasszal, a szabadba. A fajtákat többnyire sugaras bujtással, ritkán nyári zölddugványozással szaporítják.

Mogyoró igényei

A mogyoró kedveli a nyirkos talajú napos domboldalakat. A száraz déli lejtőkre nem való!

A mogyorónak már az 50 cm vastag termőréteg is megfelelő, mert sekélyen gyökeresedik.

A humusztartalom 1,8-2,0% körül optimális. Jól termeszthető homokon, vályogon, agyagon. A durva homok és a nehéz agyag talajféleségű területek azonban nem alkalmasak számára.

A talaj kémhatása 5,5-8,7 pH között megfelelő. A mogyoró szereti a jó vízgazdálkodású talajokat, optimálisnak mondható számára a 150 cm-es talajvízszint mélység. Mészigénye közepes.

Vízigénye évi 650 mm. A 9-12 °C évi átlagos hőmérsékletű területeken jól érzi magát.

Az extrém hidegek károsítják, a barkák -16-20 C°-on elfagyhatnak. A tél végi-kora tavaszi felmelegedés hatására virágzásnak indul, ha ekkor hirtelen lehűlés következik, kárt szenved.

A mogyoró fényigénye átlagosan évi 1800 napfényes óra, tehát mérsékelten fényigényes.

Magyarországon a mogyoró fajtaválaszték közel sem olyan gazdag, mint a mediterrán országokban. Termesztett fajtáink mind régi külföldi fajták hazai szelektálású klónjai.

Mogyoró növekedése

A mogyoró fajták között a törökmogyorón kívül még egy fa termetű faj (Colurna chinensis) van, az összes többi bokor habitusú növényt nevel.

Ezek sok tősarjat hoznak, melyekről folyamatosan felújul és általában besűrűsödik a mogyoróbokor.

A mogyoró optimális termőhelyen, megfelelő tápanyagellátás mellett magassága elérheti a 8-10 métert, szélessége pedig meghaladja a 9 métert.

Bár a nehézkes sarjeltávolítás miatt újra és újra visszatérő igény a gyenge növekedésű, sarjadzásra nem hajlamos alanyokra oltás, mégis a fajtákat vegetatív szaporítás után többnyire saját gyökéren termesztjük.

A bokor habitusa lehet feltörő vagy szélesedő, de általában felfelé szélesedő kúpszerű alakot vesz fel.

A legértékesebb termővesszői 15-25 cm-esek. A termővesszőkön a háromféle rügy található.

A hajtásrügy ovális hegyes, a csúcson és a vessző alsó részén egyesével található.

A barkarügy vagy barka virágzat (hím) általában 4-6 mm vastag és 2-3 cm hosszú, belőle kinyílva 4-13 cm hosszúságú virágzat fejlődik.

A termőrügyek általában a vessző felső részén helyezkednek el, s a virágzáshoz közelítve csúcsából két pirosas bibepamacs nyúlik ki. A termőrügy tartalmát tekintve vegyesrügy, amelyből a hajtás fejlődik, s ennek végén található a virágzat és majd a termés.

A termés leszedése után a termőhajtásokból képződött vesszők nem csúcsrügyben, hanem végálló rügyben végződnek.

A mogyoró bokrok ültetési sor és tőtávolsága 5 méter * 4 méter.